nieuws

Woningen op plaatsen van gesloopte Haagse kantoren

bouwbreed

Een belangrijk deel van de gesloopte kantoorvoorraad in het stadsgewest Haaglanden wordt vervangen door woningbouw. In het achterliggende jaar werd in de stad Den Haag 50.000 m2 onttrokken aan de voorraad. Tweederde wordt en werd vervangen door woningbouw, terwijl voor de rest vervangende nieuwbouw van kantoren komt.

Dat valt te lezen in ‘De kantorenmarkt in Haaglanden in 1996’. Vorig jaar waren in Haaglanden achttien poen met 112.000 m2 vloeroppervlakte in aanbouw.

In 1996 is 340.000 m2 in gebruik genomen dit is ten opzichte van 1995 een stijging van 40.000 vierkante meter. Tot en met het jaar 2000 zal ruim 545.000 m2 kantoren nieuw worden gebouwd.

Volgens het kantorenrapport van de NVB liggen de huren in Den Haag tussen de f. 175 en f. 325 per vierkante meter.

Reageer op dit artikel