nieuws

Windmolenpark op Eemmeerdijk van de baan

bouwbreed Premium

Minister Van Aartsen verleent geen vergunning voor 19 windmolens op de Eemmeerdijk bij Zeewolde. De minister vindt de aantasting van staatsnatuurmonument Eemmeer te groot en wijst erop dat in Flevoland voldoende alternatieve locaties zijn.

Energiemaatschappij NUON wil de turbines bouwen, maar heeft behalve een milieu- en bouwvergunning ook toestemming nodig van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kader van de Natuurbeschermingswet. De minister weigerde in 1996 al een vergunning. Na bezwaren van NUON weigerde Van Aartsen ook in tweede instantie zijn goedkeuring.

De kans op realisatie van het windmolenpark is nu erg klein geworden. Formeel kan NUON nog in beroep gaan bij de Raad van State, die nog een uitspraak moet doen over het door natuurorganisaties aangetekende beroep tegen de bestemmingsplanwijziging. De minister volgt met het weigeren van de vergunning het advies van de Raad voor Natuurbeheer.

Reageer op dit artikel