nieuws

Wet BTW op bouwkavels gunstig voor ondernemers

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Vermeend heeft bepaald dat de wet BTW op bouwkavels op 11 juli 1997 van kracht wordt. Voor particulieren is het voordelig als bouwterrein voor die datum wordt overgedragen. Ondernemers ke de aankoop van bouwterrein beter uitstellen tot na 10 juli.

Met ingang van aanstaande vrijdag is de levering van onbebouwde grond door een ondernemer steeds met BTW belast als sprake is van de levering van een bouwterrein.

Mr. Ch.P.A.Th. van Goethem, werkzaam bij Wouters Advocaten in Amsterdam, weet precies te vertellen wat als bouwterrein wordt aangemerkt. Dat is onbebouwde grond,

-waaraan bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden;

-ten aanzien waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond;

-in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen;

-ter zake waarvan een bouwvergunning is verleend met het oog op bebouwing van de grond.

Volgens Van Goethem heeft de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel tot gevolg dat de levering van onbebouwde grond in een veel eerder stadium dan tot nog toe het geval is geweest belast zal zijn met btw. Dat is nadelig voor particulieren aangezien zij met een heffing van 17,5 procent worden geconfronteerd in plaats van met 6 procent overdrachtbelasting. Het kan derhalve van belang zijn dat nog voor aanstaande vrijdag aan hen wordt geleverd.

Dat ligt anders als het ondernemers betreft met recht op aftrek van btw. Voor deze ondernemers is het nieuwe regime voordelig. Zij krijgen namelijk te maken met een heffing van (aftrekbare) btw, waardoor geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Voor ondernemers kan het daarom lonend zijn de aankoop van een bouwterrein uit te stellen tot na 10 juli a.s.

Reageer op dit artikel