nieuws

Werkgevers krijgen f. 10 miljoen risicofondspremie terug Verletbestrijding nog steeds op te laag pitje

bouwbreed Premium

Veel bouwbedrijven blijken nog te weinig verletbeperkende maatregelen te nemen. Die conclusie valt te trekken uit de premierestitutie Risicofonds die SFB-CAO-Regelingen dit jaar doet. Slechts 15% van de bedrijven die geld terugkrijgen valt onder de hoogste restitutie-categorie.

Door de relatief zachte winter, die gedeeltelijk ook nog in de collectieve wintersluitingsperiode viel, is er relatief weinig uitgekeerd uit het Risicofonds. Daardoor krijgen 4000 bedrijven gezamenlijk f. 10 miljoen premierestitutie. Van die 4000 valt echter maar 15% onder de categorie die 80% van de premie terugkrijgt. Dat zijn de bedrijven die de laatste vier winters niet bij het fonds hebben gedeclareerd.

Declareerde een bedrijf dit jaar voor het eerst niet, dan wordt een restitutie van 60% gehanteerd. Een ‘doorsnee’ declaratie tijdens de vorst leidt tot teruggave van 40% van de jaarpremie, terwijl regelmatig declareren 20% restitutie oplevert. Veelvuldig declaranten krijgen niets terug.

Volgens SFB-CAO-Regelingen leiden de cijfers tot de voorzichtige conclusie dat veel bouwbedrijven nog te weinig afdoende verletbeperkende maatregelen nemen en onvoldoende doordrongen zijn van het structureel toepassen van logistieke maatregelen voor de vorstperiode.

Op zich levert volgens het SFB verletbestrijding al tijdwinst en dus geldwinst op. Ook draagt zij bij aan verlaagde kosten voor bijvoorbeeld droogstoken. Dit prangt temeer aangezien de premie, die dit jaar al met 1%-punt omhoog is gegaan voor de bouw en met 2%-punt voor de stucadoors, de komende jaren ongetwijfeld nog verder zal stijgen.

“Toch merken we langzamerhand wel dat ondernemers ervan overtuigd beginnen te raken dat verletbestrijding geld kan opleveren. In de praktijk zie je echter dat met name de kleinere bedrijven aanhikken tegen de investering”, aldus een woordvoerder van SFB-CAO-Regelingen.

Rendabel

“De toekomstige premiestijging maakt die investering echter al snel rendabel. Bij een bescheiden declaratiegedrag ligt immers een aanzienlijke restitutie van Risicofondspremies in het verschiet. Dat moet toch een stimulans zijn om tijdig en doeltreffend aan verletbestrijding te werken.”

Hoe de premiestijging er in de toekomst uit zal gaan zien is op dit moment echter nog niet te zeggen. Bekeken wordt of er een systeem zal komen met premiedifferentiatie of een systeem met eigen risico.

Dat de premie omhoog gaat is echter wel zeker. Het fonds is destijds door cao-partijen f. 750 miljoen lichter gemaakt ten behoeve van de vut.

Overigens is de premie van 2,5% (bouw) respectievelijk 3,5% (stucadoors) in historisch perspectief nog niet hoog. Een tiental jaren geleden lag de premie op zo’n 6,5%.

Reageer op dit artikel