nieuws

Voor Sydsten is de Oeresund een steengoed po

bouwbreed Premium

Het merendeel van de steenachtige grondstoffen voor de oeresund tunnel/brugverbinding tussen Zweden en Denemarken wordt geleverd door het Zweedse bedrijf AB Sydsten uit Malmo. Vorig jaar leverde men 1,5 miljoen ton grof aggregaat voor dit werk. Een steengoede klant derhalve.

Ofschoon het bedrijf inmiddels zijn hoofdvestiging heeft in Malmo speelde en speelt het plaatsje Dalby een grote rol in de geschiedenis van het bedrijf. In deze plaats startte AB Sydsten zijn activiteiten in 1893.

Men verzamelde stenen en stukken rots van het omliggende land waarna deze in handarbeid met hak en hamer werden verkleind. Tegenwoordig is het winningsproces geheel geautomatiseerd waarbij de feitelijke aansturing van de productieprocessen en de controle erop door een man vanuit een computercentrale plaats vind. Vanaf deze plaats wordt ook de weging geregistreerd van alle ladingen die de verschillende wincomplexen in Dalby verlaten.

De grootste steengroeve in Dalby beslaat nu een gebied met een oppervlak van ruim 1,5 km2 waarbij het diepste punt op 72 meter onder het maaiveld ligt. Naar verwachting zal deze steengroeve nog een kleine honderd jaar in bedrijf ke zijn. Daarna zal op deze plaats het Dalby Meer worden aangelegd dat een oppervlakte zal hebben van 2 km2 en een diepte van 100 meter. Dit meer zal op een milieutechnisch verantwoorde wijze worden ingepast in de omringende natuur. Nu reeds worden voor deze uiteindelijke bestemming jaarlijks fondsen gereserveerd.

Producten

De kernproducten van Sydsten zijn kant en klare beton en aggregaten in alle mogelijke korrelgrootten. de totale productie op jaarbasis bedraagt ca. 100.000 m3 beton en 1,5 miljoen ton gezeefde aggregaat. Voor deze productie beschikt het bedrijf over acht betonfabrieken en vier steengroeven waarvan die in Dalby het grootste is. Het afgelopen jaar werd deze productie van grof aggregaat met nog eens ruim een miljoen ton verhoogd. Deze extra hoeveelheid, voornamelijk bestaande uit korrelgrootte 50-150 is vrijwel geheel gebruikt voor de aanleg van het kunstmatige werkeiland Pepperholm on Oeresund. Ook voor dit jaar staat eenzelfde productieverhoging gepland die vrijwel uitsluitend zal worden gebruikt bij de aanleg van de brug/tunnelverbinding tussen Denemarken en Zweden.

Winning

Het te winnen materiaal bestaat bijna geheel uit zwarte en rode rotsgesteenten. Om dit rotsmassief los te breken worden gaten geboord tot een diepte van 18 a 20 meter met een doorsnede van ongeveer 15 cm. In deze gaten worden een mengsel van trinitroluol en dieselolie gegoten waarna dit mengsel tot ontploffing wordt gebracht. De springstof wordt door het bedrijf zelf aangemaakt, en is aangepast aan het rotsgesteente en de in de steengroeve geldende veiligheidsnormen. Elke ontploffing levert zo’n 25.000 ton rotssteen op in voor exploitatie geschikte materiaalgrootte. Deze massa is voldoende voor een weekproduktie gebroken en gezeefd aggregaat.

De afgesprongen rots wordt hierna naar de eerste voorbreker gevoerd. Dit transport vindt plaats met twee Caterpillar 775B trucks met een laadvermogen van 65 ton en een 60-tonner Volvo 565. Deze ‘trein’ wordt beladen door een Caterpillar 992D wiellader. De Cat-machines zijn geleverd door een Zweedse importeur die behoort tot de Nordik-groep welke weer onderdeel uitmaakt van Geveke te Amsterdam. Per uur wordt op deze wijze ongeveer 500 ton rots afgevoerd.

Het feitelijke breken gebeurt in vier fasen. In de eerste fase wordt het materieel teruggebracht tot 400 mm en minder. Het gedeelte onder korrelgrootte 100 mm wordt direct gebruikt voor de wegenaanleg. Het materieel tussen beide maatvoeringen passeert daarna nog drie breekinstallaties en wordt uiteindelijk afgezeefd en opgeslagen al dan niet naar kleur gescheiden.

Op deze wijze is Sydsten AB in staat om een zeer ruim aanbod van gebroken rots, minder dan twee tot 400 mm korrelgrootte te leveren.

De losgesprongen steenmassa’s worden naar een voorbreker gevoerd met behulp van een Cat 992D wiellader, twee Cat 775B 65-tons trucks en een Volvo 565 truck van 60 ton.

Een gedeeltelijk overzicht van de steengroeve te Dalby met op de achtergrond een zeefstraat van Powerscreen.

Reageer op dit artikel