nieuws

Verkeer wordt Europa steeds meer tot last

bouwbreed Premium

Europa krijgt in de komende jaren steeds meer verkeer te verwerken. Deels door een toename van de handel op de binnenmarkt en deels door de economische ontwikkelingen in het oosten. Er is evenwel geen onbegrensde ruimte om al dat verkeer een plaats te geven. Daarbij veroorzaken vervoer en transport milieu- en maatschappelijke problemen. De oplossing voor dat te kan niet al te lang meer op zich laten wachten.

De Duitse verkeersminister M. Wissmann legde op een bijeenkomst eerder in Munchen uit dat de bondsrepubliek de oplossing in elk geval zoekt in een betere efficientie en in een duidelijke reductie van het aanbod. Te denken valt dan aan een verschuiving van weg/luchtverkeer naar spoor/watervervoer. In het verlengde daarvan ligt een prestatieverbetering van alle vervoersystemen. Dat draagt weer bij aan een verdere integratie. Die moet vooral in het oosten van Duitsland vorm krijgen. Ook in het westen wacht nog werk zoals uitbreiding van de infrastructuur, knelpunten in het bestaande spoornet oplossen, ruimte scheppen voor een netwerk van supersneltreinen en de verdere aanleg van overslagstations tussen de ene en de andere vervoersvorm.

Investeringen

Wissmann rekende voor dat Duitsland op de begroting van dit jaar zo’n f. 22,6 miljard reserveert voor verkeer en vervoer. Daarvan gaat ruim f. 8,1 miljard naar de spoorwegen die zelf ongeveer f. 2 miljard zullen investeren. Tussen 1998 en 2002 ke de spoorwegen om en nabij f. 47,9 miljard investeren waarvan zo’n f. 7,2 miljard uit eigen middelen. In dezelfde periode komt ongeveer f. 1,1 miljard vrij voor de autowegen en zo’n f. 1,2 voor de waterwegen. Tussen 1990 en heden gaf de bondsrepubliek om en nabij f. 76,8 uit aan verkeer en vervoer.

Naar de mening van Wissmann vergt de bouw van aanvullende centra voor gecombineerd vervoer meer dan gemiddelde aandacht. Vorig jaar werd daaraan ruim f. 452 miljoen besteed. Te rekenen valt met nog eens zo’n bedrag. Bij de tweede ronde moet er meer worden gekeken naar de belangen van de binnenscheepvaart. Het gebruik van deze centra kan door passende financiele maatregelen fors stijgen. Berekeningen van de transportsector onderstrepen de verwachtingen van Wissmann. Het gecombineerde verkeer verzorgt momenteel ruim 30 procent van het vervoer dat over meer dan 400 kilometer plaats vindt. Hiermee worden ongeveer twee miljoen vrachtwagenritten bespaard.

Goederensnelwegen

Veel verwacht Wissmann ook van de zogeheten goederensnelwegen. Het gaat hierbij om specifiek voor vracht bedoelde spoorwegen zoals de Betuwelijn. In 1998 komt een noord-zuidlijn in aanleg die de Duitse Noordzeehavens met Italie verbindt. De efficientie op dergelijke lijnen kan flink toenemen wanneer ook derden van deze infrastructuur gebruik ke maken. Het internationale spoorgoederenvervoer kampt evenwel nog met problemen rond de wijze van verkeersleiding in de verschillende landen, de gebruikte stroomsystemen en de vrije profielruimte. Een goede telematica is volgens Wissmann de eerste aanzet tot het oplossen van onder meer dergelijke problemen. Daarbij kan een afdoende communicatietechniek vraag en aanbod van vrachtruimte beter op elkaar afstemmen evenals vraag en aanbod van verkeer en wegen.

Reageer op dit artikel