nieuws

Utrecht staakt leges- heffing artikel 19

bouwbreed Premium

Met terugwerkende kracht tot 11 juni dit jaar, staakt de provincie Utrecht de heffing van leges op verklaringen van geen bezwaar ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de zogenoemde anticipatieprocedure. De leges die vanaf 1 januari 1996 zijn geind, zullen worden terugbetaald.

Hiermee volgt de provincie de uitspraak van de Hoge Raad van 11 juni over het heffen van de leges door Zuid-Holland. Die provincie hief de leges bij gemeenten. De Hoge Raad sprak uit dat de provincie in dit geval vooral het algemeen belang diende bij de uitoefening van het verlenen van verklaringen van geen bezwaar. Daarom, zo oordeelde de Hoge Raad, was het heffen van leges niet mogelijk.

Utrecht deed het anders. Die inde de leges van degene voor wie de gemeente de aanvraag van de verklaring deed. Gedeputeerde Staten gaan er echter van uit dat ook dan legesheffing niet aanvaardbaar is. Over de periode 1 januari 1996 tot 11 juni 1997 moet de provincie nu f. 170.800 terugbetalen.

Reageer op dit artikel