nieuws

Tsjechie bestrijdt gevolgen ramp met staatsobligatie

bouwbreed Premium

Met de uitgifte van f. 300 miljoen aan staatsleningen wil Tsjechie adequaat ke optreden tegen gevolgen van de wateroverlast. Daarnaast wil de regering nog eens f. 180 miljoen inzetten uit de opbrengst van privatiseringen. Het parlement stemde in met de uitgifte van obligaties, maar de volksvertegenwoordiging moet nog haar goedkeuring verlenen aan het gebruik van de gelden die uit de verkoop van staatseigendom komen. Woensdag jl. had het kabinet niet meer dan f. 60 miljoen beschikbaar gesteld om de grootste nood te ke lenigen.

Het Directoraat Generaal voor onder meer Milieuzaken van de Europese Commissie wil in gebieden waar zich plotselinge overstromingen ke voordoen proefpoen voor de milieubescherming uitvoeren. De poen moeten samenwerking tussen de lidstaten bevorderen en zo het verzamelen, beheren en verdiepen van de best beschikbare kennis stimuleren. Elk po met een maximale looptijd van een jaar of een onderdeel van een po van maximaal drie jaar moet ingaan op een van de in Europa geidentificeerde stroomgebieden.

Kandidaten ke zich tot 1 aug. voor deelname inschrijven.

Reageer op dit artikel