nieuws

Torens Arets houden gemoederen bezig

bouwbreed Premium

Wethouder boos, commissie Ruimtelijke Ordening ontstemd, ambtenaren die hun excuus aanbieden en een poontwikkelaar die beterschap belooft. Kortom de bijna 100 meter hoge woontorens van Wiel Arets in het centrum van Rotterdam houden de gemoederen flink bezig.

Gebrek aan goede en actuele informatie speelden gisteren een soepel verloop van de Maasstedelijke RO-commissie parten. Op de agenda was voor de reclamanten een halfuur ingeruimd om hun bezwaren tegen de torens van Wiel Arets kenbaar te maken. Onduidelijkheid over het bestemmingsplan, de precisie loop van de rooilijn, het uiteindelijk aantal parkeerplaatsen, de slagschaduw en de hoogte zorgden ervoor dat er meer dan anderhalf uur nodig was.

Waar ging het om? De voormalige Zalmhaven in het centrum is gedempt en moet worden opgevuld met appartementen. Het eerste woningpo, van NBM-Amstelland, staat. ABP Woningfonds ontwikkelt op het resterende deel twee woontorens – voor de dure verhuur – op een onderbouw van ten hoogste vijf bouwlagen. Bewoners van het eerste complex, inwoners van het aanpalende Maastorenflats en het pensioenfonds van Stork hebben bezwaar gemaakt.

De hoorzitting gisteren, van weinig niveau overigens, leverde een ding op. Als ABP, Wiel Arets en de betrokken gemeentelijke diensten de omwonenden beter hadden geinformeerd, zou het po aanzienlijk sneller tot stand zijn gekomen. Als mogelijk in 1998 wordt begonnen met de bouw, heeft het po twee jaar vertraging opgelopen. Wethouder Ruimtelijke Ordening, Hans Kombrink, reageerde gisteren boos richting zijn ambtenaren: “De oude informatie is slecht en de nieuwe informatie creeert verwarring. Kortom, deze procedure kost zeeen van tijd. Ik heb er de pee in. Zo maken we er een potje van.” Later mompelt een van de aanwezige ambtenaren dat Kombrink makkelijk praten heeft. “De hoorzitting zou gaan over de hoogte van het gebouw, de parkeernorm en de rooilijn. Uiteindelijk ging de hoorzitting overal over.”

Na unaniem kritiek te hebben geuit op de ‘afschuwelijke’ architectuur en de afkeuring te hebben uitgesproken over het verloop van de procedure, verklaarden de commissieleden de argumenten van de reclamanten ongegrond. De torens ke de volgende beslisfase in. Een aanwezige van ABP zegde toe in het vervolg alle omwonenden bij het po te zullen betrekken. Kombrink: “De adressen kunt u hier nu krijgen.”

Reageer op dit artikel