nieuws

Tommel: zwakke corporaties regionaal bijspijkeren

bouwbreed

In acht regio’s is de financiele positie van corporaties matig, in twee regio’s is zij zwak. In de overige achttien staat de sociale huursector er goed of sterk voor, schrijft staatssecretaris Tommel van VROM aan de Tweede Kamer. Ondanks de minder florissante positie van een aantal regio’s acht de bewindsman de draagkracht van de sector stevig genoeg voor het uitvoeren van de volkshuisvestingsopgaven.

De twee uitgesproken armlastige regio’s zijn Flevoland (vooral Lelystad) en Centraal Groningen. De regio’s met een financieel matig beeld die bij ongewijzigd beleid in 2001 financieel zwak worden, zijn Amsterdam en omstreken (ROA), Haaglanden en Rotterdam en omstreken (SSR).

De opsplitsing in financieel sterke en zwakke regio’s is het resultaat van een nadere analyse van het eerder uitgevoerde prognosemodel. Nadat de staatssecretaris eerst de afzonderlijke corporaties met de neus op de feiten heeft gedrukt, wijst Tommel de armlastige corporaties nu de weg naar financieel sterkere partijen. Want over de politieke boodschap van de brief aan de Tweede Kamer kan geen misverstand bestaan: de arme corporaties hoeven voor financiele hulp niet bij VROM aan te kloppen. Oplossingen voor zwakke regio’s moeten volgens Tommel binnen de sector gevonden ke worden. Allereerst door een beroep te doen op de corporaties binnen zo’n regio die er financieel goed voor staan. “Zijn oplossingen niet binnen de regio te vinden, dan ligt er een taak voor de sector als geheel”, onderstreept de staatssecretaris de collectieve verantwoordelijkheid van de huursector.

Investeringsbeleid

De regionale prognose-uitkomsten bieden gemeenten en corporaties volgens Tommel voldoende houvast om tot onderlinge afspraken over huur- en investeringsbeleid te komen. De staatssecretaris denkt daarbij ook aan regionale afspraken over bijvoorbeeld de verkoop van meer huurwoningen.

In de brief aan de Tweede Kamer voert Tommel de druk op de corporaties op door de verwachting te uiten dat de Landelijke Centrales van de woningcorporaties hun gezamenlijke taak bevestigen en uitwerken in het Nationaal Programma Volkshuisvesting (NPV). Volgens aankondiging verschijnt het NPV dit najaar.

Reageer op dit artikel