nieuws

Streekplan Rijnmond niet snel gewijzigd

bouwbreed Premium

Een poging van een grondeigenaar om, via de Raad van State, snel geld te verdienen, is mislukt. Er komt geen snelle wijziging van het streekplan Rijnmond, aldus de uitspraak door de raad.

Grondeigenaar P. Slee wil snel een bedrijfsbestemming op zijn grond in Bergschenhoek. En aangezien de provincie Zuid-Holland dit voorlopig niet van plan is, via het streekplan Rijnmond, diende hij bezwaren in bij de Raad van State. Een juridische vondst, want eigenlijk zijn dergelijke bezwaren pas mogelijk als het provinciale streekplan is uitgewerkt in gemeentelijke bestemmingsplannen.

Door de voorlopige uitspraak moet Slee nu wachten op de verdere procedure. Later zal de Raad van State alle plannen voor Rijnmond behandelen, zoals de woningbouw in Rotterdam-Noord en de toekomst van vliegveld Zestienhoven (Rotterdam-Airport). Slee krijgt daarbij, net zoals de andere indieners van bezwaren, dan de gelegenheid zijn belangen te behartigen.

Reageer op dit artikel