nieuws

Rotterdamse aannemers akkoord met inzet langdurig werklozen

bouwbreed

Aannemers die in Rotterdam werk aannemen van de gemeente zullen in totaal f. 25 miljoen reserveren om langdurig werklozen in dienst te nemen. Het bedrag is 5 procent van het gemeentelijk Investeringsprogramma 1995-1999, dat f. 500 miljoen bedraagt. Hiertoe hebben aannemers, vertegenwoordigers van bouworganisaties en de gemeente Rotterdam gisteren een convenant ondertekent.

Van het geld ke circa 170 langdurig werklozen aan een baan worden geholpen. Het gaat om mensen die minimaal zes maanden geen werk hebben. Zij zullen worden ingezet bij onder meer de vernieuwing van Ahoy en bij de nieuwbouw van het Luxortheater.

Iedere aannemer aan wie het werk wordt uitbesteed moet minimaal 5 procent van de aanneemsom besteden aan het in dienst nemen van langdurig werklozen. Het arbeidsbureau brengt werkzoekenden en aannemers bij elkaar.

“In overleg met opdrachtgever, opdrachtnemer en Arbeidsbureau Rotterdam-centrum worden afspraken gemaakt over de invulling van de 5 procentsregeling (aard van de werkzaamheden, hoeveelheid benodigde mensen, duur van het po)”, aldus een toelichting van de gemeente.

De hoofdaannemer en niet de onderaannemers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 5 procentsregeling. De dienst Stedebouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam coordineert de uitvoering van de regeling.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels