nieuws

Rotterdam werkt mee aan bouw van de Betuwelijn

bouwbreed

Het Rotterdamse college verleent ‘planologische’ medewerking aan het tracedeel Betuweroute/ Vaanplan. Wanneer de gemeenteraad hiermee instemt, zal de minister van Verkeer en Waterstaat worden geinformeerd.

Het verlenen van de planologische medewerking is een formele stap in de tervisielegging van het ontwerp-tracebesluit Betuweroute/ Vaanplein. Het besluit betekent dat de gemeente bestemmingsplannen zal aanpassen om de spoorlijn planologisch in te passen. De noodzakelijke wijzigingen van bestemmingsplannen zijn al volop in voorbereiding.

Uit een gemaakt akoestisch onderzoek, dat bij het ontwerp-tracebesluit hoort, blijkt dat de geluidwerende maatregelen tot gevolg hebben dat de woningen langs de route niet boven een geluidsbelasting van de aangescherpte voorkeursgrenswaarde van 57 dB (A) door railverkeerlawaai, zullen komen.

Voor vijf woningen langs het trace blijkt ondanks de geluidsschermen het geluidsniveau te hoog. Zij zullen op kosten van de opdrachtgevers van de Betuweroute worden geisoleerd, zodat de binnenwaarde op een niveau van 37 dB(A) komt.

Reageer op dit artikel