nieuws

Rijksinstituut voorstander van beheerste spreiding van de woningbouw

bouwbreed

Het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bepleit een ‘beheerste spreiding’ van woningbouw om zowel binnen als buiten de steden voldoende kwaliteit te ke behouden. Dat stelt het RIVM in hun ‘Natuurverkenning’.

De weidse polders en heidevelden nemen in oppervlakte af. Daarvoor in de plaats komt steeds meer het gesloten landschap, begrensd en doorsneden door bomen en gebouwen, aldus het RIVM. Een van de belangrijkste ontwikkelingen die het natuurlijk gezicht aantasten is de bouw van woningen en bedrijfsterreinen. Tot 2020 is er nog tussen de 50.000 en 80.000 hectare grond nodig voor wonen, werken en verkeer.

Het rijk kiest tot 2005 en waarschijnlijk nog tot 2020 voor het bouwen in en aan de stadsgewesten. Compact bouwen gaat echter ten koste van het groen in de steden zelf.

Reageer op dit artikel