nieuws

Provincie Overijssel legt woningbouw van kleine kernen aan banden

bouwbreed

De provincie Overijssel gaat de woningbouw in kleine kernen rond de grote steden aan banden leggen. Uit onderzoek is gebleken dat een kwart van de woningen in de kernen zijn gegaan naar mensen uit de grote steden. Overijssel wil deze uittocht een halt toeroepen.

De provincie zal dit najaar bij de herziening van de streekplannen maatregelen voorstellen. Daarbij denkt ze aan ‘bindingseisen’ voor nieuwe inwoners en verbetering van de kwaliteit van woningbouwpoen in de vijf grote steden. Daarnaast zullen plattelandsgemeenten die de afgelopen twee jaar teveel hebben gebouwd, de komende jaren rustig aan moeten doen totdat ze weer in de pas lopen met het streekplan.

Uit een telefonische enquete onder 2400 nieuwkomers in gemeenten rond Enschede, te weten Haaksbergen, Oldenzaal, Losser en Weerselo, blijkt dat 600 van de nieuwe inwoners van deze plattelandsgemeenten uit Enschede afkomstig is.

Trek uit de stad naar het platteland gaat tegen het beleid van Gedeputeerde Staten van Overijssel in. Het provinciaal bestuur wil het wonen concentreren in de grote steden. Daarom wordt sinds 1995 de helft van de uitbreiding van de woningvoorraad in Overijssel in de grote steden, Enschede, Hengelo, Almelo, Deventer en Zwolle, verwezenlijkt.

Alert

Volgens gedeputeerde N. Gerzee vergt het vasthouden van inwoners in de grote steden een uiterst alerte opstelling van alle betrokkenen. “De woningmarkt is veranderd. Het aanbod van woningen in de steden wordt afgewogen tegen het aanbod in de omliggende kernen. Dan blijkt het platteland meer aantrekkingskracht te hebben”, aldus Gerzee.

Om de functie van de steden te versterken wil Gerzee de kwaliteit van de woningbouwpoen opvoeren. “Het stellen van bindingseisen, zoals economische binding met de woongemeente, lukt redelijk bij nieuwbouw maar niet bij vrijkomende bestaande koopwoningen. Daar komt bij dat het Rijk een wijziging van de Huisvestingswet voorbereidt. Hierdoor ke gemeenten alleen nog regionale bindingseisen stellen als de provincie beperkingen oplegt aan woningbouw buiten de grote steden”, zegt de Overijsselse gedeputeerde.

Reageer op dit artikel