nieuws

‘Provincie mag zich niet bemoeien met gemeentelijk beleid’ Krabbe Beton inzet van juridisch steekspel

bouwbreed Premium

De betoncentrale Krabbe Beton in Weerselo moet worden stilgelegd. Dat vindt althans de provincie Overijssel. Het bedrijf heeft geen bouwvergunning en onvoldoende milieuvergunningen. De gemeente Weerselo denkt daar heel anders over. De zaak is inmiddels zo geescaleerd dat Krabbe inzet wordt van een juridisch steekspel tussen gemeente en provincie.

De problemen met de betoncentrale vinden hun oorsprong in een forse uitbreiding en de vervanging van de oude betonmenger door een nieuw exemplaar van ruim 15 meter hoog. Provincie en milieu-inspectie vinden dat dergelijke grootschalige industrie niet thuishoort in een buitengebied. Zij willen dat het bedrijf wordt opgedoekt. Wat de gemeente Weerselo betreft wordt de betoncentrale met een artikel 19-procedure gelegaliseerd. Inmiddels ligt er een rechterlijke uitspraak die de provincie de mond snoert. De rechter heeft de provincie niet ontvankelijk verklaard en vindt het een zaak van de gemeente. Gedeputeerde Staten gaan in hoger beroep.

De provincie komt vooral in het verweer tegen de uitspraak van de rechter dat zij zich niet mag bemoeien met gemeentelijk beleid. “Als we ons daar bij neer zouden leggen zou dat een precedent scheppen. Dan zouden we ons nooit meer mogen bemoeien met gemeentelijk beleid. Omdat het zo’n principiele zaak is geworden hebben Gedeputeerde Staten vorige week besloten naar de Raad van State te stappen”, aldus Coby Hofland van de provincie Overijssel. De uitbreiding van Krabbe beton is nu de aanleiding voor een juridische strijd die de provincie heel hoog opneemt.

Ook het Rijk overweegt beroep aan te tekenen, maar heeft die beslissing formeel nog niet genomen.

Vijftien meter

Ruim veertig jaar is de betoncentrale al gevestigd aan de Bornestraat. Toen het bedrijf een paar jaar geleden fors uitbreidde en de nieuwe, hoge, betonmenger plaatste, liet de gemeente de zaak op z’n beloop. Zij nam zelfs formeel de beslissing geen bestuursdwang uit te voeren, tot grote ergernis van de milieu-inspecteur en provincie. Die spanden daartegen de rechtszaak aan waarin de rechter tot de verrassende uitspraak kwam. Hofland: “De rechter geeft een hele ander interpretatie aan de wet Ruimtelijke Ordening. Wij zijn het daar dan ook helemaal niet mee eens”, aldus de provincie.

Soap

De gemeente Weerselo is tevreden met de uitspraak en zal geen beroep aantekenen. Weerselo vindt zelfs dat de activiteiten van Krabbe gelegaliseerd moeten worden. “Met een artikel 19-procedure zullen we de bestemmingsplannen aanpassen en de benodigde papieren regelen. Dat hebben we nu in voorbereiding. Dat bedrijf is daar al jaren gevestigd en heeft historische rechten. De problemen zijn pas ontstaan toen de oude betonmenger is vervangen door een nieuwe. Toen ging de provincie dwars liggen. Maar even ter vergelijking: een voedersilo van een agrarisch bedrijf wordt ook toegestaan en dat is toch ongeveer van dezelfde orde”, aldus de heer Flinkers, hoofd afdeling algemene bestuurszaken van de gemeente Weerselo.

Probleem voor de gemeente is echter dat voor een artikel 19- procedure de provincie toestemming moet geven. En dat zal ze dus nooit doen. Dan kan de gemeente weer naar de bestuursrechter en daarna naar de Raad van State stappen. Dan ontaardt de hele zaak in een soort soap-serie in vele afleveringen die ook de nodige tijd in beslag zal nemen.

Beroepschrift

Vorige week ging het beroepschrift van de provincie aan de Raad van State de deur uit: “Gezien de grote consequenties die gemeentelijk beleid kan hebben voor de taken die in de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan GS zijn toegedeeld, hebben we uit dien hoofde rechtstreeks belang bij een juiste uitoefening door B en W van de aan hen toegekende bevoegdheden. De rechtbank verwerpt die visie echter met de voor ons onbegrijpelijke en niet aanvaardbare overweging dat Gedeputeerde Staten alsdan invloed zouden ke uitoefenen op het gemeentelijk handhavingsbeleid, waarmee de bevoegdheidsverdeling zoals de wetgever die in de Wet op de RO heeft neergelegd zou worden doorkruist.”

Krabbe Beton laveert voorlopig tussen dit juridisch steekspel door en heeft geen commentaar.

De uitbreidingen van Krabbe beton passen niet in een landelijk gebied. Daarom moet het bedrijf sluiten vinden Rijk en provincie. De gemeente steunt het bedrijf. Foto: Eric Brinkhorst

Reageer op dit artikel