nieuws

Opheldering gevraagd over slibverbranding bij ENCI

bouwbreed

Het CDA en Groen-Links in Limburg willen opheldering van Gedeputeerde Staten (GS) over de beslissing om ENCI toestemming te verlenen voor het verbranden van 12.000 ton slib. De twee politieke partijen vrezen dat GS daarmee “de goede relatie met diverse milieugroeperingen op het spel heeft gezet”.

ENCI wil structureel alternatieve stoffen, zoals rioolslib, gebruiken voor de productie van cement. Maar tegen het verbranden van afval rezen protesten, onder meer van milieugroepen (Platform Stop Afvalverbranding ENCI) en omliggende gemeenten (ook Belgische).

Naar aanleiding daarvan volgde overleg tussen provincie, ENCI en Platform. Dit resulteerde in duidelijke afspraken. Bij het stoken van afval zal het milieu op geen enkele wijze extra worden belast. Daarnaast zal de huidige uitstoot van de ENCI in het jaar 2000 tot de helft gereduceerd zijn. En er zal voor de door ENCI aangevraagde revisievergunning een mer-procedure (milieu effect rapportage) worden gevolgd. Die laatste loopt nog.

Toestemming

Begin juli dit jaar kreeg ENCI van GS alvast permissie om 12.000 ton gedroogde schone rioolslibkorrels te gaan verbranden. Volgens het college geeft dat geen gevolgen voor het milieu.

Maar het Platform is daarvan niet overtuigd. Bovendien wijst het er op dat de mer-procedure nog niet is afgerond: “Sterker nog, de mer-commissie die een en ander beoordeelt, moet haar oordeel er nog over uitspreken.” Het Platform wil dan ook eerst de procedure en de visie van de commissie afwachten.

Het CDA en Groen-Links wijzen er verder op dat “de wet zich verzet tegen het verbranden van meer dan 5000 ton afval zonder dat er een mer wordt opgesteld”.

De twee fracties waren zelf “gelukkig met de tussen provincie, ENCI en Platform gemaakte afspraken, omdat zodoende een win-win situatie gecreeerd was, waarmee iedereen gelukkig kon zijn. De ENCI met goedkope energie en grond- en hulpstoffen. Het milieu dat er alleen maar beter van wordt, doordat er sprake is van afnemende belasting, en de bewoners van het Maasdal met een beter leefmilieu.”

Bovendien had de provincie “een goede relatie met diverse milieugroeperingen opgebouwd, die nu op het spel staat.”

CDA en Groen-Links willen nu weten of het college er zeker van is dat met het stoken van het slib in de cementovens er niets extra door de schoorsteen zal gaan: “Hoe wordt dat gecontroleerd? Als nu 12.000 ton onder de bestaande vergunning worden gebracht, ke dan straks niet nog wat meer ton eronder vallen?”

Tenslotte vragen ze aan GS “wat voor consequenties het besluit heeft voor de toekomst.”

Reageer op dit artikel