nieuws

Ook bouw gaat werken met flexibel pensioen

bouwbreed

Het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid heeft partijen bij de in de bouw toegepaste cao’s een voorstel voor een nieuwe pensioenregeling voorgelegd. Kenmerk van die mogelijk nieuwe regeling is dat de individuele werknemer uit verschillende mogelijkheden een keuze kan maken. Het fonds beheert de pensioenen voor werknemers in de bouw, de natuursteensector, stukadoors en de timmerfabrieken.

Bij de jongste cao-onderhandelingen voor bouwplaatspersoneel kwamen partijen overeen een werkgroep te laten kijken naar een duurzame oudedagsvoorziening voor na mei 2000. Dat tijdstip werd genoemd omdat eerder werd afgesproken de huidige VUT-regeling tot die maand van kracht te laten zijn.

Zowel VUT, pre-pensioen als ouderdomspensioen zullen in het najaar onderwerp van bespreking zijn. Het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid heeft op deze wens willen inspelen en gezorgd voor een model voor flexibele pensioenvoorziening., Bouwpensioen 2000 geheten.

Eerder stoppen

In de nieuwe regeling wordt het mogelijk gemaakt zowel later dan de gebruikelijke 65-jarige leeftijd als eerder met pensioen te gaan. Uit een NIPO-enquete onder duizend deelnemers in het fonds is overigens gebleken dat veel van hen eerder dan hun 65-ste willen stoppen met werken. Het wordt bouwvakkers ook mogelijk gemaakt om de eerste jaren van het pensioen een hogere uitkering te krijgen dan de jaren erna. Die eerste pensioenjaren is men veel actiever dan op latere leeftijd en dus kan men dan met een lagere uitkering toe, zo lichtte adjunct-directeur J. van Wees van het pensioenfonds toe.

Vroeger gaan sparen

Het bestuur wil ook dat jonge bouwvakkers direct beginnen te werken aan de opbouw van hun pensioen. Nu geldt nog een minimumleeftijd van 22 jaar. “Als jonger wordt begonnen vergroot dat de kans dat werknemers ook daadwerkelijk veertig jaar voor hun pensioen ke sparen”, aldus Van Wees. Bovenop de premie voor de gebruikelijke pensioenopbouw wordt het mogelijk op individuele basis bij te verzekeren.

De deelnemers ke er ook voor kiezen af te zien van het nabestaandenpensioen en de hiervoor beschikbare premie aan te wenden voor een extra ouderdomspensioen. Indien men dat wil wordt wel een schriftelijke afstandsverklaring verlangd.

Voordat een actieve deelnemer met pensioen gaat krijgt hij de vraag voorgelegd of hij zijn opgebouwde ouderdomspensioen alsnog wil splitsen in een ouderdomspensioen en een recht op nabestaandenpensioen.

In najaar beslissen

Partijen bij de bouwcao vormen een werkgroep, die in het najaar de mogelijkheden voor een andere oudedagsvoorziening gaan bekijken. Dan zal ook worden beslist of het door het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid gedane voorstel vanaf het jaar 2000 kan ingaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels