nieuws

Onderzoek naar woningbouw

bouwbreed

Almere-Poort

Het Rijk, de provincies Flevoland en Utrecht en de gemeenten Almere, Amersfoort en Zeewolde zijn begonnen met een gezamenlijk lange-termijnonderzoek naar mogelijkheden tot verstedelijking in het Oostflankgebied Almere-Utrecht-Amersfoort.

Het Oostflank-onderzoek komt voort uit de actualisering van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Vinex). Hierin wordt voor de periode 2005-2010 uitgegaan van de bouw van 17.000 woningen in Flevoland. Prioriteit is gegeven aan de ontwikkeling van een nieuwe kern Almere-Poort, gelegen aan de bestaande Flevo-spoorlijn. Hier zullen gemiddeld 2000 woningen per jaar worden gebouwd.

Reageer op dit artikel