nieuws

Nijmegen bouwt ‘aanpasbaar’

bouwbreed Premium

Alle nieuw te bouwen woningen en woongebouwen in Nijmegen moeten in de toekomst voor iedereen, dus ook voor gehandicapten en ouderen, toegankelijk en bezoekbaar zijn. Dat vindt de gemeenteraad van de Gelderse stad. Door bij de bouw van de woningen rekening te houden met eventuele aanpassingen wil de gemeente voorkomen “dat telkens naderhand – veelal dure – oplossingen moeten worden gezocht voor individuele woonproblemen van ouderen en mensen met een functiebeperking.”

De gemeente Nijmegen gaat hiermee verder dan het minimumpakket dat deze week in het Bouwbesluit is vastgelegd. In principe brengt het aanpasbaar bouwen geen kosten met zich mee. Alleen als de badkamer en slaapkamer moeten worden ingericht voor rolstoelgebruik zal dat ongeveer f. 1000 meerkosten met zich meebrengen, aldus de gemeente Nijmegen in de nota die door de gemeenteraad is aangenomen.

Reageer op dit artikel