nieuws

Milieufederatie Flevoland tegen recreatiewoningen

bouwbreed Premium

Milieufederatie Flevoland maakt bezwaar tegen permanente bewoning van nieuw te bouwen recreatiewoningen bij het Veluwemeer. Ook wijst de federatie het buitendijks bouwen af, zoals een appartementengebouw bij jachthaven Flevostrand.

Dat staat in een reactie op het ontwerp-bestemmingsplan Veluwemeer en omgeving van de provincie Flevoland. Het gebied maakt deel uit van de ecologische infrastructuur. Het rijk wil de natuur en ecologie in de Randmeren verbeteren. Daarin passen volgens de milieufederatie alleen extensieve recreatievormen.

De plannen voor uitbreiding van recreatieparken en permanente bewoning van een deel van de te bouwen bungalows staat haaks op het natuurbelang. Ook het bouwen van appartementen bij jachthaven Flevoland wijst de milieufederatie af.

Reageer op dit artikel