nieuws

Meppel bouwt en renoveert wijkaccommodaties

bouwbreed Premium

In de periode tot het jaar 2000 zal in Meppel een aantal poen worden uitgevoerd op het gebied van nieuwbouw en renovatie van wijk- en buurtgebouwen en speeltuinen. De financiering is geregeld in een convenant, dat vorige week is bekrachtigd door alle betrokken partijen.

De gemeente Meppel, de stichting ‘Het Burgerweeshuis’, de stichting ‘Brandwaarborgfonds’, de Meppeler Woningstichting en de Federatie van Buurt- en speeltuinverenigingen hebben met elkaar een plan opgesteld voor de realisering van totaal negen poen.

Het initiatief tot de samenwerking is genomen door de federatie. Die heeft in een inventarisatie geconcludeerd dat “de toestand van speeltuinen en buurtgebouwen van dien aard is dat snel ingrijpen gewenst is”.

Financiering van de noodzakelijke werken was echter een probleem. Dat is nu echter opgelost. Overeengekomen is dat de Woningstichting f. 175.000 beschikbaar stelt. Het Brandwaarborgfonds en Burgerweeshuis dragen elk f. 75.000 bij. De gemeente, die als opdrachtgever van de uit te voeren project gaat optreden, heeft f. 333.000 toegezegd. En tenslotte wordt f. 60.000 aangevraagd bij het Juliana/Welzijnsfonds.

Afgesproken is dat per accommodatie in Meppel een beheersplan wordt opgesteld.

Reageer op dit artikel