nieuws

Limburg pleit opnieuw voor noordelijk trace IJzeren Rijn

bouwbreed

Een Vlaams initiatief voor verbetering van een directe spoorverbinding tussen Antwerpen en het Rhein/Ruhrgebied, de zogenaamde IJzeren Rijn, kan bij het provinciaal bestuur in principe op volledige instemming rekenen. Gedeputeerde Staten willen de plannen echter niet los zien van een groter netwerk van railverbindingen als de Brabantlijn en de Betuwelijn en pleiten opnieuw voor een noordelijk trace.

Een recente studie van de Vlaamse regering bevestigde onlangs nog dat een dergelijke spoorverbinding wel degelijk zinvol en haalbaar is. GS hebben echter wel kanttekeningen geplaatst bij de studie die enkele mogelijke traces bevat. GS betreuren onder andere dat de studie zich heeft beperkt tot de directe relatie Antwerpen-Duisburg voor doorgaande goederentreinen en dat tot nu toe geen aandacht is besteed aan de betekenis die de IJzeren Rijn kan hebben voor de tussengelegen regio’s in de drie betrokken landen.

“Alleen een IJzeren Rijn die een aantoonbare meerwaarde biedt voor zowel Vlaanderen, Nederland als Duitsland zal in de betrokken landen en regio’s op voldoende maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak ke rekenen”, aldus het provinciaal bestuur. GS pleiten dan ook voor een gecombineerd gebruik van de IJzeren Rijn door goederen- en personenvervoer, niet alleen op regionaal niveau maar ook voor langere afstanden. Een gebruik door goederen- en personenvervoer kan bovendien de exploitatierisico’s aanzienlijk beperken.

Groter netwerk

GS beschouwen de IJzeren Rijn als onderdeel van een groter netwerk van railverbinding in de corridor Rotterdam/Kanaaltunnel-Duitsland en willen de plannen daarom niet los zien van de Brabantlijn en Betuwelijn, inclusief haar zuidelijk bypass.

Vanuit deze gedachten spraken GS al eerder hun voorkeur uit voor een noordelijke variant, in combinatie met de Brabantlijn over een deels nieuw aan te leggen trace via Turnhout-Eindhoven-Venlo, grofweg langs de E34. Deze variant is evenals een andere noordelijke variant, via de geplande nieuwe verbinding vanuit de Antwerpse haven naar Bergen op Zoom en vervolgens aanhakend op de Brabantlijn richting Eindhoven en Venlo, niet in de studie terug te vinden. GS dringen er nu bij de betrokken ministers op aan beide in de tracestudie volwaardig aan bod te laten komen.

Reageer op dit artikel