nieuws

Leidschendam voorkomt kort geding ABN-Amro

bouwbreed

Met terugbetaling van f. 75.000 en een grondruil om niet heeft de gemeente Leidschendam een kort geding weten te voorkomen, dat de ABN-Amro anders tegen de gemeente zou hebben aangespannen.

De kwestie begon na het afbranden van de Villa Windlust, waarna de plicht tot herbouwen ter discussie kwam. De Leidschendamse gemeenteraad ging akkoord met de bouw van drie woningen ter plaatse.

Gezorgd zou worden voor de aanleg van een promenade direct langs de Vliet aan de voorzijde van deze woningen.

Omdat die aanleg de gemeente meer geld zou gaan kosten en er voor de ontwikkelaar een meerwaarde zou ontstaan, betaalde de ABN f. 75.000 als bijdrage in de civieltechnische kosten.

Vervolgens verleende de gemeenteraad geen vrijstelling, maar stemde wel in met de bouw van twee woningen, waarbij de Vlietpromenade achter de woningen zou worden gerealiseerd.

Bij de uitwerking van dat plan ontstond weer discussie over zichtlijnen en andere randvoorwaarden. Daarop dreigde de gemeente de promenade weer direct langs de Vliet aan te leggen als de ABN niet snel met een definitief bouwplan zou komen dat aan alle randvoorwaarden voldeed.

Voor de ABN was dat genoeg reden te dreigen met een kort geding.

Teneinde die procedure te voorkomen – het gaat de gemeente tenslotte maar om een strook grond van 30 vierkante meter die het zicht op de Vliet moet garanderen – hebben partijen besloten een grondruil om niet toe te passen en de bank f. 75.000 terug te betalen.

De Vlietpromenade zal definitief niet direct langs de Vliet worden aangelegd.

Reageer op dit artikel