nieuws

Landbouwgronden leveren staatskas flinke smak geld op

bouwbreed

De Staat heeft in 1996 voor f. 1,1 miljard aan eigendommen verkocht. Het gaat met name om overtollig defensiematerieel ( – 369 miljoen) en landbouwgronden ( – 265 miljoen). De verkoopopbrengsten komen zo’n f. 400 miljoen hoger uit dan in 1995, toen f. 736 miljoen werd binnengehaald.

Volgens het jaarverslag van de dienst Domeinen zijn de meeropbrengsten deels incidenteel van aard. Domeinen is onderdeel van het ministerie van Financien en belast met het beheer van de eigendommen van de Staat.

Incidenteel is onder meer de verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het wegverkeer (opbrengst f. 58 miljoen). Verder ligt de verkoop van defensiematerieel momenteel op een bijzonder hoog niveau. Na afronding van de prioriteitennota van het ministerie van Defensie zullen de verkopen stabiliseren op een lager niveau.

Reageer op dit artikel