nieuws

J. van der Zeeuw: commercieel manager BAM Industrie Service.

bouwbreed

J. van der Zeeuw (56) is benoemd tot commercieel manager van BAM Industrie Service, een samenwerkingsverband van de BAM-bedrijven. Van der Zeeuw is afkomstig van HWZ, de wegenbouwpoot van de HBG. BAM Industrie Service is een nieuw bedrijf dat zich richt op de industriele bedrijven in het Rijnmondgebied.

Van der Zeeuw: “Wij bieden de grote bedrijven in deze regio, zoals raffinaderijen en andere chemische ondernemingen, een bundeling van alle activiteiten die de Koninklijke BAM Groep in huis heeft. Dat betekent dat voor verschillende werken niet steeds met andere werkmaatschappijen onderhandeld hoeft te worden. Of het om installatie- of civieltechnische, danwel om werktuigbouwkundige klussen gaat of een combinatie ervan, maakt niet uit.”

Volgens Van der Zeeuw is het aanbieden van een totaalpakket aan aannemersdiensten niet nieuw. “Er zijn meer bedrijven die dat doen. Het is wel zo dat industriele bedrijven steeds meer onderhoudswerkzaamheden uitbesteden in de vorm van totaalcontracten. In die zin spelen we gewoon in op de wensen van onze opdrachtgevers.”

Om aan opdrachten te komen wordt er ook gelobbyd. “Je moet laten weten dat je er bent. Ik bel dus veel met potentiele klanten en laat ook mijn gezicht zien. Er zijn altijd mensen die willen luisteren.”

Reageer op dit artikel