nieuws

Investering Oekraine binnen drie jaar terugverdiend

bouwbreed Premium

“Werken met vastgoed in Oekraine is moeilijk. Er zijn vele risico’s maar daar staan ook hoge verdiensten tegenover. Hier kun je je investering binnen drie jaar terug verdienen. Huurprijzen zijn vooralsnog hoog, anders dan de prijzen voor koop en verkoop. In het verloop van de tijd zullen de huren wat matigen terwijl de koop/verkoopprijzen oplopen. Die ontwikkeling ontstaat wanneer investeerders het zakendoen in Oekraine als een minder riskante aangelegenheid zullen beschouwen”, meent regionaal directeur A. Maksymchuk van DTZ Debenham Zadelhoff Kiev.

“Over het geheel genomen treden we alleen voor westerse klanten op”, legt Maksymchuk uit. “Aanvankelijk was dat erg moeilijk want er waren nagenoeg geen gebouwen die we konden verhuren. Geleidelijk aan konden we ons bestand opbouwen, al is de omvang welbeschouwd nog klein. Mede daardoor werken we niet zelden als investeerder/ontwikkelaar namens de klant. Verder treden we ook op als koper namens opdrachtgevers en als pomanagers. Zo neemt het aantal activiteiten gestaag toe. Het ligt in de verwachting dat het alleen maar beter kan gaan. De economie ontwikkelt zich nog niet bepaald in volle vaart maar de zaken trekken langzaam aan. Zodra dat gebeurt zullen bedrijven meer ruimte nodig hebben. Die beslissing laat dan niet al te lang op zich wachten omdat velen in afwachting van de ontwikkelingen in een minimale ruimte zijn begonnen.”

“In het centrale deel van Kiev belopen de huurprijzen voor een vierkante meter kantoor f. 95 tot f. 114 per maand”, rekent Maksymchuk voor. “Het hangt af van de bouwkundige kwaliteit en de locatie. De gemeente biedt zo nu en dan gebouwen aan die dringend onderhoud vragen. Op die manier blijven historische gebouwen behouden en leveren in opgeknapte vorm geld op. Dat hebben we een keer gedaan maar het resultaat viel toch wat tegen. De reden daarvoor ligt in het feit dat er in Kiev eigenlijk nog geen serieuze investeerders zijn, geen grote (financiele) instituten. Daar komt bij dat private investeerders geen particulier eigendom ke verwerven. Wet en regel voorzien daar nog niet in, al valt ook hier met geleidelijke veranderingen te rekenen. Momenteel ke alleen mensen met de Oekraiense nationaliteit het volledige eigendom verwerven. Buitenlandse gegadigden voor eigendom ke dat alleen na het opzetten van een gezamenlijk bedrijf met een Oekrainer aankopen. Het land heft momenteel geen onroerend-goedbelasting; wel wordt daar steeds vaker over gesproken. Wie nu iets koopt moet bepaalde zegelrechten voldoen die 5 tot 1 procent van de contractwaarde vertegenwoordigen.”

Onafgemaakt

“Voor onze poontwikkelingen maken we momenteel alleen gebruik van onafgemaakte gebouwen”, zegt Maksymchuk. “Volledige nieuwbouw is nog niet aan de orde. In Kiev staan nogal wat van dergelijke half afgebouwde panden en de gemeente voelt er veel voor die allemaal gebruiksklaar te krijgen. Maar ook hier doet zich het probleem van te weinig investeerders en dus te weinig middelen voor. Een groot deel van de benodigde materialen worden geimporteerd. Inmiddels zijn er ook hier fabrikanten actief die met westerse licenties en machines bouwproducten maken. De kwaliteit daarvan is over het geheel genomen behoorlijk. Daar komt bij dat je er goedkoper mee kunt bouwen omdat je geen invoerheffingen hoeft te betalen. Plaatselijke bouwbedrijven leveren over het algemeen ook goede prestaties, al dan niet onder westerse leiding. Te denken valt bijvoorbeeld ook aan de gespecialiseerde restauratiebedrijven die aanvankelijk onder de staat vielen maar nu als particulier optreden. Hun toekomst ziet er goed uit omdat de gemeente uitermate veel waarde hecht aan het behoud van de historische bebouwing. Dat gebeurt mede onder de druk van de Monumentenvereniging, een van de meest invloedrijke verenigingen in de stad.”

Hotels

“Alles bij elkaar genomen verloopt de economische gang van zaken in Kiev voorspoedig”, vindt Maksymchuk. “Als gevolg daarvan zullen met een jaar of wat ook de eerste westerse hotels in gebruik komen. Die beschikken momenteel nog niet over een vestiging maar onderhandelen al wel over locaties. Renovatie en verbouw van bestaande hotels zit er niet in omdat die niet de goede infrastructuur hebben en op de verkeerde locatie staan. Hotels in de binnenstad lijden sterk onder het tekort aan parkeerruimte. Het is echter niet de enige stad in Oekraine waar dergelijke ontwikkelingen plaats vinden. Te denken valt bijvoorbeeld ook aan Dnjeprpetrovsk dat meer westers aandoet dan Kiev. De ontwikkelingen in Donetsk lopen nog wat achter op de verwachtingen. Daar hebben we in opdracht van de First Ukrainian International Bank een zakencentrum met winkels, een congrescentrum en een restaurant gebouwd. De reden dat de gang van zaken langzamer loopt dan gedacht houdt weer verband met het tekort aan middelen.”

Reageer op dit artikel