nieuws

Heemstede kan centrum nieuw leven inblazen

bouwbreed

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag heeft het nieuwe bestemmingsplan Centrum grotendeels goedgekeurd. Dat betekent onder meer dat de ARCH + O ontwikkelingsmaatschappij BV uit Amsterdam de plannen voor de zuidelijke entree van het winkelgebied verder kan ontwikkelen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Heemstede staat de sloop van de voormalige wasserij op het perceel hoek Provinciale weg/Raadhuisstraat voor eind dit jaar op het programma. Tegen die tijd moet aldus volgend de woordvoerder ook de bouwvergunning worden verleend voor het complex van ARCH + O. De nieuwbouw omvat 18 woningen met op de benedenverdieping winkelruimte. Ook voor de noordelijke entree (Bronsteeweg en de hoek Binnenweg/Koediefslaan) bestaan sloop- en nieuwbouwplannen. “Maar daar heb ik al een tijdje niets meer over gehoord.”

Als de plannenmakerij weer wordt opgepakt, zal nog eens goed gekeken moeten worden naar de uitspraak van de rechters van de Raad van State over het bestemmingsplan Centrum. Volgens het plan kon namelijk op het perceel aan de Bronsteeweg een extra hoog gebouw worden gerealiseerd. Het gemeentebestuur zou hier een “gezichtbepalend accentpunt” willen creeren. Daar hebben de rechters nu een stokje voor gestoken.

Accentpunt

De afwijkende goothoogte, die voor dit pand in het bestemmingsplan was opgenomen, is geschrapt, hetgeen inhoudt dat nu ook voor het pand Bronsteeweg een maximale goothoogte van 9 meter geldt. De rechters van de Raad van State laten zich niet uit over de vraag of het toelaatbaar is om ter plaatse een accentpunt te laten ontstaan. Volgens de rechters is het simpelweg niet op de juiste wijze in het bestemmingsplan aangegeven.

De in het bestemmingsplan opgenomen parkeerregeling is door de rechters van de Raad van State enigszins aangepast.

In het plan staat dat bij nieuwbouw in het centrum de parkeergelegenheid op het eigen terrein moet worden gerealiseerd. Bij de winkels en kantoren moeten globaal twee parkeerplaatsen per 100 m2 vloeroppervlak komen. Voor woningbouw geldt als norm een parkeerplaats per gestapelde woning. Voor het geval dat de parkeerplaatsen echt niet op het eigen terrein zouden ke worden gerealiseerd, had de gemeente een ontsnappingsclausule ingebouwd. In dat geval zou de bouwer een storting ke doen in het nog op te richten gemeentelijk parkeerfonds. Het idee was dat de gemeente met de gelden uit dat fonds elders in de stad nieuwe parkeerplaatsen zou aanleggen.

Over deze regeling staat in de uitspraak van de Raad van State: “Het voorschrift hoort niet in het bestemmingsplan thuis.” Deze vrij creatieve oplossing verdwijnt dus uit het bestemmingsplan.

Reageer op dit artikel