nieuws

Gigantische leegstand in Venlo verwacht in 2015

bouwbreed

De woningcorporatie Venlo-Blerick verwacht in 2015 een gigantische leegstand van woningen als Venlo in het zelfde tempo huizen blijft bouwen.

Een woordvoerder van de corporatie leidt dit af uit de resultaten van het Woningmarktonderzoek dat het buro O.T.B. in Delft, in opdracht van de woningcorporaties Venlo-Tegelen en de twee gemeentebesturen in het stedelijk gebied, uitvoerde. O.T.B. adviseert voorlopig, gezien de woningmarktomstandigheden, de komende jaren de provinciale woningbouwtaakstelling van 1137 woningen per jaar te realiseren. “Voor de middellange termijn is een dergelijk programma wellicht aan de ruime kant”, stellen de onderzoekers. De woordvoerder van Venlo-Blerick zegt dat de corporaties zeker geen bouwstop wensen, maar wel bouwen op maat nastreven. Hij wijst op de leegstand in de sociale sector die de 2% nadert. “Leegstand moeten de huurders betalen”, zegt hij.

Het volkshuisvestingsprobleem is met name te wijten aan de minimale doorstroming van bewoners, met midden – en hogere inkomens, die in te goedkope huurhuizen wonen. Voor hen heeft Venlo geen passende woningen voorhanden. Zij verhuizen buiten Venlo. Het negatief migratiesaldo dat in 1994 inzette blijft door deze scheefstand stijgen. O.T.B. signaleert een relatief grote dure ‘scheefheid’.

De woordvoerder van Venlo-Blerick zegt dat deze scheefheid 40% bedraagt. “Deze mensen moeten voor Venlo behouden blijven door de bouw van middeldure koop- of huurwoningen.” O.T.B. adviseert Venlo en Tegelen voor meer woningaanbod te zorgen in het dure woningmarktsegment in de koopsector. In verband met de noodzakelijke differentiatie dienen, volgens O.T.B., ook, zij het in beperkte mate, goedkope huurwoningen op grotere nieuwbouwlocaties gerealiseerd te worden.

Reageer op dit artikel