nieuws

Gemeente Meerssen heeft grootse plannen met centrum

bouwbreed

In de kern van de gemeente Meerssen staan de nodige veranderingen op stapel. Poontwikkelaar MBO/Ruijters Maastricht zal zorg dragen voor de uitvoering van het grootschalige centrumplan in Meerssen. Meerssen betaalt zelf f. 12 miljoen voor onder andere het aankopen en bouwrijp maken van de grond, het aanleggen van parkeerterreinen aan de Gasthuisstraat en Kookstraat/Beekstraat en voor de bouw van een parkeergarage met negentig parkeerplaatsen.

Een en ander staat in de overeenkomst die de gemeenteraad formeel op 17 juli moet goedkeuren. Vooruitlopend hierop vindt deze week wel al de eerste openbare aanbesteding plaats die betrekking heeft op de ontsluiting van het centrum. De gemeente Meerssen verkoopt de grond bouwrijp aan de projectontwikkelaar die de winkel- en woningplannen moet uitvoeren volgens een precies omschreven ruimtelijk en architectonisch programma.

Reageer op dit artikel