nieuws

Geld steken in binnenstad is groene investering

bouwbreed Premium

Investeren in de aanpak van binnensteden moet worden beschouwd als een ‘groene’ investering. Revitalisering en herstructurering zouden fiscaal aantrekkelijk moeten worden en onder een laag btw-tarief moeten vallen. Bovendien moet sloop van panden niet meer als een misdaad of kapitaalvernietiging worden gezien.

Dat betoogde prof.drs. P.P. Kohnstamm, hoogleraar vastgoedkunde aan de universiteit van Amsterdam. Kohnstamm hield zijn betoog gisteren op een congres over revitalisering van binnensteden dat was georganiseerd door de bouwgroep Plegt-Vos. Centraal stond de vraag in hoeverre het mogelijk is verouderde terreinen opnieuw in te richten en een nieuwe functie te geven zodat zij weer aantrekkelijk worden.

“Wie iets te slopen heeft moet dat vooral nu doen. De kosten van slopen zullen de komende jaren explosief stijgen, omdat het steeds moeilijker zal worden de materialen kwijt te raken. Slopen moet je doen wanneer de waarde van de grond onder een pand na aftrek van de sloopkosten hoger is dan de waarde van het pand inclusief de grond. We moeten af van het idee dat slopen kapitaalvernietiging is want het kapitaal is reeds vernietigd voordat er wordt gesloopt.”

Revitalisering van een gebied is een langdurige kwestie. Bijna altijd is er sprake van veel verschillende partijen en eigenaren die allemaal een ander belang hebben. In bijna alle gevallen is sprake sloop van bestaande bebouwing, bodemverontreiniging en bodemsanering. Toch zal het steeds vaker lucratief worden om dat proces in te gaan. Dat was de conclusie van de dag.

Proces

Mr.ing. H.B.G. Olde Meulen, algemeen directeur van Plegt-Vos bouwgroep BV constateert dat er twee belangrijke verschuivingen plaatshebben op het gebied van revitalisering. “Steeds vaker wordt gedacht in de vorm van een proces in plaats van in een po. De hoeveelheid partijen, de omvang van gebieden maken opwaardering van een gebied gecompliceerd. Een integrale aanpak is onontbeerlijk maar niet makkelijk op poten te zetten. Daarnaast wordt ook steeds vaker gedacht in termen van gebiedsaanpak in plaats van objectaanpak.”

In dat kader pleitte Kohnstamm voor oprichting van stedelijke of regionale ontwikkelingsmaatschappijen die de kar moeten trekken. Gemeenten ke dat zeker niet alleen, vindt de hoogleraar. Wijziging van de fiscale aftrek en een verlaagd btw-tarief zijn nodig om poen financieel haalbaar te maken. Vooral de aanpak van de infrastructuur kost veel en is moeilijk te financieren.

Hengelo

De burgemeester van Hengelo legde uit dat het hem heel wat moeite had gekost om de aanpak van het stationsgebied in die gemeente van de grond te krijgen. In mei van dit jaar is de bouw begonnen na een planfase van ruim zeven jaar. In 1999 moet het gebied opgeleverd zijn. De gemeente is vooral gestuit op problemen rond de verwerving van gronden. Bovendien kreeg de gemeente te maken met bodemverontreiniging van een van die gronden. Met het hele po is een bedrag van f. 200 miljoen gemoeid waarvan private partijen f. 150 miljoen op tafel leggen.

Reageer op dit artikel