nieuws

Gebruikte meerpalen of brugdekken als gevelbekleding

bouwbreed

Rijkswaterstaat gaat voor zijn nieuwe kantoor op een landtong in het sluizencomplex bij Terneuzen oud hout toepassen als gevelbekleding.

Daarvoor worden oude meerpalen en brugdekken van azobe en basralocus gebruikt. Sinds bijna een jaar loopt een praktijkproef die succesvol lijkt. Het gebruikte hout, dat ligt opgeslagen op het Rijkswaterstaat-terrein waar ook de nieuwbouw wordt gebouwd, is verzaagd tot circa een centimeter dikke leien die een functie krijgen als gevelbekleding.

Tot nu toe was voor het oude hout, dat bij Rijkswaterstaat in ruime mate beschikbaar is, geen andere bestemming.

Niet bekend

In elk geval wordt gestreefd naar zoveel mogelijk vernieuwbare of hergebruikte materialen. Zo staan leem en leemstuc voor de binnenwanden en spuitleemstuc voor de plafonds op het programma. Voor het dak en de hoofddraagconstructie worden gelamineerd vurenhouten spanten toegepast. Hergebruikte basaltblokken moeten zorgen voor de grondkering.

Diverse energiebesparende maatregelen (warmtepomp, zonneboiler, zonnecellen op het dak en de zonwering, warmteterugwinning uit ventilatielucht, wandverwarming en -koeling) zorgen voor een energieprestatiecoefficient van 1,0, bijna vijftig procent onder de norm.

Een andere bijzonderheid van het Rijkswaterstaat-gebouw is het ontbreken van een rioolaansluiting. Het afvalwater wordt gezuiverd in een zuiveringsmoeras op het terrein. Het regenwater wordt gebufferd en bovengronds afgevoerd via een groen dak, greppels en een vijver.

Begin 1998 wordt met de bouw begonnen, de oplevering staat voor eind volgend jaar gepland. Het kantoor, dat enkele weken geleden werd aangewezen als voorbeeldpo duurzaam bouwen, wordt ontworpen door bureau Opmaat uit Delft.

Reageer op dit artikel