nieuws

Flexibele arbeid drukt kosten van bedrijfstak

bouwbreed

Voorzitter J. van der Worp van de Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is ervan overtuigd dat flexibilisering van de arbeid niet meer is tegen te houden. Bedrijven zullen in steeds grotere mate gebruik maken van uitzendkrachten. Wel zal dat, om oneerlijke concurrentie met verschillende arbeidsvoorwaarden te voorkomen, onder speciale condities dienen te geschieden.

Van der Worp zei dit bij gelegenheid van de ondertekening van het uitzendakkoord, dat de sociale partners in de afbouwsector hebben gesloten met acht uitzendorganisaties. Die gaan gedurende een jaar een experiment aan, waarbij voor vakbekwame schilders, stukadoors en natuursteenbewerkers de cao zal gelden die van toepassing is op het inlenende bedrijf. Voor nieuwkomers in de branche en voor minder ervaren uitzendkrachten worden gedurende twintig weken aangepaste cao-bepalingen gehanteerd. Na die periode van twintig weken wordt deze categorie vervolgens tot de ervaren uitzendkrachten gerekend.

De acht uitzendorganisaties – Brouwer/Adecco, Constructief, Dactylo, Manpower Techniek, Randstad/Bouwflex, Start Bouw, Timing en Vedior/ASB – hadden liever de uitzendcao voor de uit te zenden schilders, stukadoors en natuursteenbewerkers gehanteerd, eventueel aangevuld met wat extra bepalingen, aldus een woordvoerder van deze organisaties. Niettemin is men akkoord gegaan met de door sociale partners bedongen arbeidsvoorwaarden, die afdracht van premies voor bedrijfstakeigen regelingen verzekeren.

Liever uitzend-cao

Overigens blijkt het mogelijk dat schilders toch onder de uitzendcao aan een onderneming worden ‘aangeboden’. Dat is het geval bij bedrijven waarop niet de cao voor het schildersbedrijf van toepassing is. “Voor de schilder is het dan niet altijd even duidelijk volgens welke cao hij door ons wordt gehonoreerd”, aldus een woordvoerder van een der acht uitzendorganisaties.

Sinds het experiment 1 mei 1997 onofficieel van start is gegaan, wordt al op bescheiden schaal uitgezonden. Wekelijks, aldus Van der Worp, zijn dat ruim honderd schilders. Een verdere flexibilisering met betere afstemming van vraag en aanbod van personeel, kan er volgens hem toe bijdragen dat de kosten voor de bedrijfstak en de maatschappij ke afnemen.

Reageer op dit artikel