nieuws

EZ stimuleert technologische samenwerking

bouwbreed Premium

Tot en met 1 september van dit jaar ke ondernemingen poen indienen voor de nieuwe regeling Bedrijfsgerichte Technologische Samenwerkingspoen (BTS). Het ministerie van Economische Zaken stelt hiervoor f. 30 miljoen beschikbaar. De eerste inschrijvingsronde leverde 97 projectaanvragen op.

EG-Liaison brengt in september een gratis nieuwsbrief uit voor het kleine en middelgrote bedrijf. De inhoud gaat onder meer in op de Europese MKB-regeling CRAFT, over de wijze waarop gegadigden daaraan ke deelnemen en op de voordelen daarvan. De brief geeft tevens een overzicht van goedgekeurde voorstellen waarvoor nog MKB-partners en onderzoeksinstellingen worden gezocht. De tweede nieuwsbrief verschijnt in januari volgend jaar. Op 8 januari van dat jaar volgt de laatste evaluatiedatum van CRAFT-poen.

Verder versterkt EG-Liaison tegen betaling van f. 27,50 een handleiding met modelteksten voor het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten voor CRAFT-poen. De handleiding maakt de deelnemers bekend met de verschillende contractvormen en gaat in op enkele typische CRAFT-poen. Aan de orde komen onder meer de problemen die deelnemers tijdens de samenwerking ke ontmoeten. Toekomstige deelnemers ke met de modelteksten een samenwerkingsovereenkomst opstellen die recht doet aan hun specifieke omstandigheden.

Nadere inlichtingen over BTS: tel. 070-3610436/86 en fax. 070-3610406

Nadere inlichtingen over MKB-brief: fax. 070-3562811

Nadere inlichtingen over handleiding: tel. 070-3467200

Reageer op dit artikel