nieuws

ENCI moet binnen twaalf maanden berg slib verbranden

bouwbreed Premium

ENCI mag slechts een afgebakende hoeveelheid slib (12.000 ton) verbranden in de cementovens en dat binnen een maximale tijdsperiode van twaalf maanden. “Nieuwe toestemmingen zullen niet worden verleend”, aldus Gedeputeerde Staten van Limburg in antwoord op vragen van het CDA.

De nu verleende tijdelijke vergunning betreft uitsluitend gedroogd communaalslib: “De permanente inzet van slib alsook andere stoffen zal beoordeeld worden aan de hand van de mer-procedure en op basis daarvan door ENCI aan te vragen vergunning”.

Overigens zullen de normen voor luchtemissie volgens GS niet worden overschreden.

Reageer op dit artikel