nieuws

EIB voorspelt hogere groei onderhoud gebouwen

bouwbreed

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) voorspelt voor de komende jaren tot 2002 een structureel hogere omzet aan onderhoud van gebouwen. Daarbij gaat het vooral om utiliteitsgebouwen die een groei te zien geven. De stijging bij woningen is aanzienlijk minder.

Ferry Heijbrock

In de bouw werd in 1996 voor bijna f. 15,5 miljard omgezet aan onderhoud van gebouwen. De afgelopen jaren steeg het onderhoudswerk gemiddeld met 1,5%. Voor de komende periode zal die groei zich in versneld tempo doorzetten met zo’n 2% per jaar. Deze verwachting spreekt het EIB uit in het rapport ‘De onderhoudsproductie door bouw-, installatie- en afwerkbedrijven’.

Als oorzaak van de stijgende groei ziet het EIB de groeiende omvang van de gebouwenvoorraad enerzijds en de ‘vergrijzing’ ervan, waardoor de behoefte aan onderhoud toeneemt.

Het grootste deel van het onderhoudswerk bestaat uit bouwkundig onderhoud met 45%. Installatieonderhoud is met een aandeel van 30% goede tweede, terwijl het afwerkonderhoud, vooral schilderwerk, een kwart van de omzet voor zijn rekening neemt. De sterkste groei de komende jaren valt te verwachten in het bouwkundig onderhoud en het installatie-onderhoud. Het schilderwerk neemt duidelijk minder sterk toe.

Utiliteitsbouw

De utiliteitsbouw scoort met tweederde van de omzet in de onderhoudsmarkt. De overige omzet komt uit de woningbouw.

Het EIB verwacht dat het aandeel van de utiliteitsbouw verder zal stijgen ten koste van de woningbouw. Dit komt volgens het instituut doordat in de woningbouw traditioneel veel onderhoud door de bewoners zelf wordt gedaan.

Doordat het aandeel koopwoningen, van oudsher de markt voor doe-het-zelvers, alleen maar toeneemt, zal het professionele onderhoud relatief achteruit gaan.

Dit effect wordt versterkt doordat het bezit van woningcorporaties niet sterk meer zal groeien, of wellicht zelfs zal inkrimpen. Voor onderhoudsbedrijven zijn traditioneel grote opdrachtgevers op de onderhoudsmarkt.

De onderhoudsmarkt naar objectcategorie in miljoenen guldens, prijzen 1995.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels