nieuws

Duitsland bindt strijd aan met eczeem door cement

bouwbreed

De Duitse cementindustrie en de brancheverenigingen in de Duitse bouw binden de strijd aan met het eczeem door cement. De huidaandoening kan het gevolg zijn van chromaat, maar ook van de alkaliteit van verse cementmortel.

Jaarlijks kost de behandeling van cementeczeem in Duitsland DM 70 miljoen. Daar komen de kosten van het ziekteverzuim nog bij. In de Bondsrepubliek vallen ongeveer 300 slachtoffers per jaar. Voor de ‘Verein Deutscher Zementwerke’ te Dusseldorf en de ‘Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossenschaften’ te Frankfurt am Main was dit aanleiding om een aantal maatregelen voor te stellen.

De twee belangrijkste gevaren voor de huid vormen de alkaliteit van verse mortel en het gehalte aan chromaat. Vooral contact tussen de huid en natte chromaathoudende cement levert gevaar op voor eczeem. Bij langdurige aanraking met verhardende betonmortel kan de huid bovendien verbranden, als gevolg van de alkaliteit. Het meeste risico lopen vloerenleggers, tegelzetters, stukadoors en metselaars. Ook beunhazen en hobbyisten, die over onvoldoende kennis en ervaring beschikken, lopen een groot risico. Zij beschikken vaak niet over de nodige beschermingsmiddelen en veiligheidsinformatie.

De Duitse cementindustrie gaat als eerste maatregel chromaat-arme cement produceren, die voldoet aan de eisen van de Duitse norm DIN 1164 en de ‘Technische Regel fur Gefahrstoffe (TRGS) 613’. Deze cement zal in zakken worden geleverd.

Als tweede maatregel zijn speciale handschoenen ontwikkeld. De gebruikelijke leren handschoenen bieden namelijk onvoldoende bescherming bij het verwerken van verse cementmortel. Sommige leren handschoenen bevatten bovendien chroomsporen. De speciale handschoenen worden vervaardigd van katoen en in nitril gedrenkt.

Speciale creme

Als derde maatregel benadrukt de Duitse cementindustrie, dat de huid vooraf moet worden ingesmeerd met een beschermende creme. Bovendien moeten de handen na het werk grondig worden gewassen en verzorgd, om de kans op eczeem zo klein mogelijk te maken. De aanraking met de verse mortel moet zoveel mogelijk worden vermeden.

In een nieuw informatieblad wordt erop gewezen, dat de gevaren alleen bestaan bij verse mortel. Verharde cementmortel en beton zijn ongevaarlijk.

In Nederland staat sinds 1996 informatie over de gevaren van cement op de verpakking. Er staat een zwart kruis op de zakken met de vermelding ‘irriterend’.

Men moet cement buiten bereik van kinderen houden, aanraking met ogen en huid vermijden, geschikte handschoenen dragen en bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en een specialist raadplegen.

Informatieblad

Verwerkers van Nederlands cement ontvangen een veiligheidsinformatieblad en mondelinge adviezen. Volgens dr. W. van Loo, directeur van de Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) te ‘s-Hertogenbosch, heeft de VNC de te jaren geen klachten meer ontvangen. Volgens dr. C. Timmer van de Rijks Universiteit Groningen zijn in het Academisch Ziekenhuis te Groningen de afgelopen vijf jaar slechts twee gevallen van chromaateczeem door cement voorgekomen.

Over eczeem als gevolg van de alkaliteit zijn geen cijfers bekend. Nederland kent geen meldingsplicht. Waarschijnlijk gaat het om 50 tot 75 gevallen per jaar, als de omstandigheden vergelijkbaar zijn met die in Duitsland.

Reageer op dit artikel