nieuws

Drie kilometer fietspad langs N321 kost f. 5 miljoen

bouwbreed

De drie kilometer fietspad langs de Achterweg en het Blokland (N231) heeft bijna f. 5 miljoen gekost. Vandaag wordt dit fietspad in de gemeente Liemeer officieel geopend. De hoge kosten zijn het gevolg van het afgraven van de slaperdijk, verleggen van kabels en het plaatsen van stoplichten met detectielussen bij Vrouwenakker.

In het verleden zijn diverse ongelukken gebeurd. De weg behoorde tot de zogenoemde black spots. Dat was de aanleiding om de veiligheid van fietsers op de N231 drastisch te verbeteren en een apart fietspad op maaiveldhoogte aan te leggen. Bijna twee jaar geleden is aannemer EVVM uit Velddriel begonnen aan het werk. Het ingenieursbureau Zuid Holland heeft de directie gevoerd.

De kosten van dit stukje fietspad lijken erg hoog; bijna vijf miljoen gulden voor drie kilometer. De aanneemsom was f. 3,2 miljoen. Met wat meerwerk en btw waren de kosten daarvan bijna f. 4 miljoen. Verder was bijna een miljoen gulden nodig voor het verleggen van de kabels en leidingen. De voormalige weg lag op een slaperdijk. Het afgraven van de dijk zodat de weg op maaiveld komt te liggen had als extra nadeel, dat alle kabels en leidingen verplaatst moesten worden. De weg ligt nu ongeveer 80 centimeter lager dan vroeger, gelijk met de langs de weg gelegen boerderijen en woningen.

Voor de aanleg was het verder nodig om sloten te dempen, nieuwe sloten te graven, landbouwbruggen aan te leggen, damwanden te slaan en betonpaden te maken.

Hergebruik materiaal

Apart is dat alle vrijgekomen materiaal is hergebruikt. “Bijna 15.000 kilo asfalt en iets minder kilo’s fundering zijn hergebruikt voor de fundering van de nieuwe weg. Nog eens 60.000 m3 grond is onder andere gebruikt bij dempen van sloten. Er is eigenlijk niets afgevoerd”, vertelt Andre Vase, van het ingenieursbureau Zuid Holland.

Het fietspad is nu gescheiden van de rijbaan. Bij de bebouwde kom van Vrouwenakker zijn verkeerslichten geplaatst. Detectielussen in het fietspad, waarschuwingsborden en snelheidscamera’s moeten de fietsers de ruimte geven.

Reageer op dit artikel