nieuws

Diepdrainage en onderdruk maken terrein snel bouwrijp

bouwbreed Premium

Bouwrijp maken van terreinen op een slappe ondergrond duurt normaal gesproken lang. De ondergrond moet eerst zetten. Maar met de recent ontwikkelde IFCO-methode is de consolidatie van de ondergrond te versnellen door gebruik te maken van diepdrainage en onderdruk. Geclaimde voordelen van de geoctrooieerde methode zijn onder meer: snel, partieel toepassen, minimum aan restzettingen en geen risico van afschuivingen. Ze zijn inmiddels in de praktijk bewaarheid.

De methode is ontwikkeld door ingenieursbureau IFCO Funderingsexpertise uit Gouda. Het bureau is een aantal jaren geleden benaderd met de vraag een terrein rond een gebouw op te hogen om het toegankelijk te houden. Daar werd een voorloper van het huidige systeem toegepast. Dat werkte ook met zand en horizontale drains die worden leeggezogen. De methode is vervolgens op een project in Bodegraven verder ontwikkeld voor het bouwrijp maken van terreinen met slappe ondergrond. In de afgelopen vier jaar is het systeem hier getest. Er zijn proeven gedaan met drains, drainzand, pompen, aanbrengen, leegzuigen, kortom alles. Daaruit bleek dat de beste resultaten verkregen werden door gebruik te maken van venturipompen onderin de horizontale drainagebuizen.

Behalve deze ontwikkeling voor terreinen is het systeem ook bij Amsterdam ingezet bij de aanleg van het zandlichaam in het IJ-meer, voor de aansluiting van de IJ-boulevard op Ringweg A10 Oost. Dit betrof de natte methode voor het consolideren van een sliblaag onderwater in plaats van die weg te moeten baggeren. Hier heeft de methode de nodige tijdwinst opgeleverd.

Onlangs is octrooi verkregen op de methode waarbij horizontale drains, vacuum en venturipompen worden gebruikt. De onderdelen afzonderlijk zijn niet nieuw. Maar de combinatie van de onderdelen werd door het Bureau voor Industrieel Eigendom wel als nieuw beoordeeld. De methode wordt op de markt gebracht door de combinatie IFCO, KWS (Koninklijk Wegenbouw Stevin), Gebr. Van Kessel en Vermeer Grond en Wegen.

Geschikt

De ‘droge’ IFCO-methode is bij uitstek geschikt voor het bouwrijp maken van terreinen met een minder draagkrachtige, zettingsgevoelige ondergrond. Op een symposium in Gouda, volgend op het verlenen van het octrooi, is door A.F. van Weele Jr van IFCO Funderingsexpertise aangegeven waarom goed bouwrijp maken – bij voorkeur met de IFCO-methode – de moeite zeker loont. Voor een goed begrip dient onder ‘bouwrijp maken’ te worden verstaan: het geschikt maken voor bebouwing. Dat houdt in zettingsvrij (-arm) maken en aanbrengen van een draagkrachtige toplaag.

Een stroom van ellende werd over de toehoorders uitgestort die het gevolg is van inferieur bouwrijp maken. Zakking van tuinen en muren, onveilige afstapjes, bedrijfsterreinen die na een jaar eigenlijk niet meer goed te bereiken zijn, hoge kosten van onderhoud, gevaarlijke aansluitingen van gas en elektriciteitskabel op onderheide panden. Ook in de wegenbouw ke problemen optreden. Bijvoorbeeld de rijksweg van Rotterdam naar Dordrecht waarvan het wegdek ‘golft’. En door slecht bouwrijp maken kan bij funderingspalen negatieve kleef ontstaan. Als de grond zet gaat deze hangen aan funderingspalen die in zandpakket staan. Hierdoor moet de nuttige belasting verminderd worden anders gaan de palen ook extra zakken.

Goedkoper

Voor het bouwrijp maken zijn diverse methoden. In het westen van Nederland gaat bouwrijp maken conventioneel met zandophoging, verticale drainage, overhoogte voor versnellen van de zettingen en geduld, veel geduld. En dat te is er niet. Alternatieven zijn dan: gebruiken van een licht ophoogmateriaal zoals: PS-hardschuim, schuimbeton of argexkorrels en ook kalkcementkolommen. Deze alternatieve methoden worden maar beperkt toegepast. Ze zijn meestal te duur. Met conventionele methoden kost bouwrijp maken zo’n f. 30 tot f. 70 per vierkante meter. Onderheien is ook nog een mogelijkheid. Die kost ongeveer f. 200 per vierkante meter.

De IFCO-methode voor het bouwrijp maken van slappe bodems is sneller dan alle andere methoden. En dit is met f. 20 tot f. 30 (exclusief ophoogzand) zelfs goedkoper dan de conventionele methode en bovendien nog eens sneller ook.

Draineermachine

Bij de droge variant van de IFCO methode worden een draineermachine en een hydraulische graafmachine ingezet. Daarmee worden de drains onderin de sleuven gelegd. In dezelfde werkgang worden de sleuven aangevuld met zand. Het eindstuk van de drain dat van onderin het zandscherm tot boven de grond loopt is niet geperforeerd. Boven de grond wordt in de drain een venturipompje ingebracht tot dit in het geperforeerde, horizontale gedeelte van drain zit. Met deze venturi-pompjes wordt behalve water ook lucht of gas afgezogen. Als geen lucht kan toestromen ontstaat onderdruk in het grondpakket. Dat vertaalt zich in een belasting van luchtdruk op het maaiveld. De zettingen worden daarmee versneld.

Het onttrekken van water aan de grond doet het grondwaterpeil zakken. Het gewicht van de grond neemt daardoor toe. De ‘droge’ grond levert zelf extra gewicht waarmee de consolidatie sneller gaat. Aanbrengen van een overhoogte ophoogzand om dit te bewerkstelligen is niet nodig.

Reageer op dit artikel