nieuws

De Grave zet bouw onder druk voor kwartsnorm

bouwbreed

Als sociale partners in de bouw niet tijdig een plan van aanpak indienen om het vrijkomen van kwartshoudend stof bij de meer ingewikkelde steenbewerkingen te beheersen, zal staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) per 1 januari 1998 een wettelijke grenswaarde voor kwarts vaststellen van 0,075 mg per kubieke meter lucht. Hij zal dat dan doen zonder advies van de Sociaal-Economische Raad.

Begin 1996 adviseerde de SER de staatssecretaris om de maximaal aanvaardbare concentratie (mac-waarde) voor kwarts aan te scherpen van 0,15 mg per kubieke meter lucht naar 0,075 mg.

Tegelijk erkende de SER dat voor een aantal ingewikkelde steenbewerkingen in de bouw (zagen, boren, schuren, frezen) die scherpere norm nog niet haalbaar zou zijn. Sociale partners werden daarom opgeroepen een plan van aanpak te maken om (met technische maatregelen) ervoor te zorgen dat ook bij die specialistische werkzaamheden voldaan zou worden aan de mac-waarde.

Tot die tijd zou voor deze specifieke werkzaamheden een uitzonderingssituatie moeten gelden. Beter gezegd: zou de mac-waarde van 0,075 mg nog niet gelden, maar die van 0,15 mg.

De staatssecretaris nam dit advies van de SER over en implementeerde het per 1 april 1997. De Grave verkeerde daarbij – net als de SER – in de stellige overtuiging dat sociale partners vrij kort daarna met hun plan van aanpak zouden komen, maar dat bleef uit

Rapportage

Inmiddels heeft de Subcommissie mac-waarden van de SER “van de bouwbranche het plan van aanpak ontvangen, waarin betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties aangeven dat er in elk geval haalbaarheidsproblemen zijn bij boren/zagen, frezen, schuren/slijpen, slopen/hakken/oppensnellen, gritstralen, betonspuiten, bewerken gebonden materialen, bewerking bouw- en sloopafval en vegen”.

Op grond van deze rapportage kan de SER echter “nu nog niet aangeven voor welke werkzaamheden in de bouw de uitzonderingspositie met betrekking tot de mac-waarde kan worden beeindigd of vooralsnog moet worden gehandhaafd”.

Dit wordt veroorzaakt doordat nog diverse inventarisaties moeten worden uitgevoerd. Dat zou uiterlijk 30 september dit jaar achter de rug moeten zijn. De SER heeft nu sociale partners verzocht ruim voor 1 januari 1998 duidelijkheid te verschaffen.

Beleidsmedewerker W. Eshuis van Bouw- en Houtbond FNV heeft er geen problemen mee dat de SER de bouw de duimschroeven aandraait. Hij schrijft de vertraging met het plan van aanpak toe aan de werkgevers.

“Die hebben vorig jaar besloten om de stofproblemen aan te pakken maar daar is weinig uitgekomen. Lukt het niet om snel met een plan van aanpak te komen, dan zal voor alle steenbewerkingen die strenge norm van 0,075 mg gelden. Wij vinden dat best wel gunstig. Het betekent namelijk dat de werkgevers eindelijk invulling moeten geven aan de stof overeenkomst”, stelt hij.

Vooruitlopend op die ingrijpende stap heeft De Grave alvast de per 1 april 1997 ingegane mac-waarde weer ingetrokken. Vanaf nu zal de Arbeidsinspectie (AI) in het handhavingsbeleid tijdelijk de bestuurlijke norm van 0,15 mg hanteren.

“Dat is een soepeler grenswaarde. Maar zelfs die is voor de meeste bedrijven in de bouw niet eens haalbaar”, aldus Eshuis.

Een woordvoerster van het AVBB is het niet eens met de kritiek van Eshuis: “Wij wijten de vertraging aan het feit dat de materie voor de organisaties hardnekkiger is dan voorzien. Het is heel moeilijk om er uit te komen. Wij gaan er echter van uit dat een en ander nog dit jaar zijn beslag krijgt.”

Reageer op dit artikel