nieuws

Conferentie over vervuild slib

bouwbreed

Rijkswaterstaat en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam bespreken van 7 t/m 11 september in De Doelen oplossingen voor vervuild slib. Dat gebeurt op de International Conference on Contaminated Sediments. Daar komen ook de resultaten aan de orde van het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems van RWS. De conferentie moet kennis uit uiteenlopende bron bundelen, inzicht verschaffen in verschillende (onderzoeks)technieken, inzicht geven in de kosten en baten en het beleid verduidelijken.

Nadere inlichtingen: tel. 010-4864114 en tel. 0320-298411.

Reageer op dit artikel