nieuws

Certificeringsregeling brandmeldinstallaties

bouwbreed Premium

Sinds 1 juli is er een certificeringsregeling voor brandmeldinstallaties. De Stichting Kwaliteitsborging Preventie, verzekeraars, branddetectiebedrijven en inspectie-instellingen hebben daartoe een overeenkomst ondertekend. Volgens de ondertekenaars is de regeling een belangrijke stap naar een structurele oplossing voor het loos-alarmprobleem. Met het nieuwe systeem worden niet alleen brandmeldinstallaties, maar ook branddetectiebedrijven getoetst op hun kwaliteit.

De ondertekenaars van de overeenkomst willen voor 1 januari 1999 de regeling laten accrediteren door de Raad voor de Accreditatie.

Reageer op dit artikel