nieuws

Cao-akkoord voor Duitse bouwsector

bouwbreed

Voor de circa 360.000 werknemers in de Oost-Duitse bouw is een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. De lonen worden bevroren op 95 procent van het salarisniveau dat in oktober 1996 in West-Duitsland van kracht was.

Omdat in het westen sindsdien de lonen met 1,3 procent gestegen zijn, komt het salaris in voormalig Oost-Duitsland op 93,8 procent van hetgeen in de oude deelstaten wordt uitbetaald.

De vakbond IG Bau slikte zonder al teveel moeite de afspraak in om deze herfst de lonen van oost en west gelijk te trekken. Sinds 1995 is ondanks de geweldige bedrijvigheid in Berlijn de werkgelegenheid in de Oost-Duitse bouw met 83.000 arbeidsplaatsen afgenomen. Onderhandelaar Knut Nitzche van de werkgevers verklaarde bij het in Frankfurt gesloten akkoord dat met de nieuwe afspraken de missers uit het verleden weer zijn rechtgezet. In bijzondere gevallen bestaat in de cao ruimte om tien procent te korten op de officiele loonschalen. Voor een dergelijke ingreep is toestemming nodig van driekwart van de ondernemingsraad. Als het bedrijf geen ondernemingsraad bezit moet de tien procent korting contractueel worden vastgelegd met elke werknemer individueel.

Voor de dissidente werkgeversorganisaties Mecklenburg-Vorpommern, Thuringen en Berlin-Brandenburg zijn de in Frankfurt gemaakte afspraken geen reden terug te keren in de koepelorganisatie van de werkgevers in de Duitse bouwindustrie. De drie hebben zich verenigd in de Belangenbond Bouw en doen de cao af als een ‘spiegelgevecht’ omdat de afspraken geen schim zijn van de werkelijkheid op de Oost-Duitse bouwplaatsen. In Berlijn en Brandenburg worden bedrijven die zich hebben aangesloten bij de belangenbond nog steeds geconfronteerd met stakingsacties van vakbond IG Bau.

Reageer op dit artikel