nieuws

Brenner-tunnel moet in 2010 klaar zijn

bouwbreed

In 2010 moet de Brenner-basistunnel gereed zijn. De investering voor het werk beloopt f. 27 miljard. Italie, Oostenrijk en Duitsland moeten respectievelijk ruim f. 11, f. 9 en f. 6 miljard bijdragen.

Het plan voor de Brenner-basistunnel wordt al sinds 1971 besproken. Er begint nu enige haast achter de aanleg te komen. Momenteel verwerkt het Brenner-trace zo’n 30 miljoen ton goederen per jaar. Rond 2010 zal dat zijn opgelopen tot ongeveer 60 miljoen ton. Daarmee dreigt een volledige stagnatie van het verkeer. Momenteel rijden dagelijks 7000 tot 8000 vrachtwagens en ruim 43.000 personenauto’s over het traject. De spoorwegen vervoeren pakweg een kwart van het totale vrachtaanbod. Aanvankelijk was dat tweederde. De terugval ontstond onder meer na oplevering van de Brenner-snelweg.

Bouwkosten

Na oplevering van de toekomstige Brenner-tunnel laten de beheerders onbemande en automatische goederentreinen onder de Alpen rijden. Deze keuze heeft het voordeel dat zij de aanleg van een derde tunnelbuis voor reddingsvoertuigen overbodig maakt. Door vereenvoudigingen in ontwerp en uitvoering ke de bouwkosten nog 10 tot 20 procent dalen. De Internationale Brenner Spoorweg (IBE) wordt de beheerder. Als ontwikkelingsmaatschappij leidt zij het po en verzorgt zij zowel de publieke als de particuliere financiering. Tot op heden tonen particulieren nog weinig interesse. De reden hiervan wordt gezocht in het feit dat de welbeschouwd identieke Kanaal-tunnel niet het succes heeft gebracht dat de initiatiefnemers voor ogen stond. Volgens de IBE (in oprichting) dreigt voor de Brenner-tunnel geen ‘Kanaalgevaar’. Het project kanniet anders dan rendabel worden.

Meebetalen

Italie, Oostenrijk en Duitsland betalen mee aan het po en moeten minimaal 30 tot 40 procent bijdragen, zodat er voor particuliere investeerders voldoende zekerheid komt. De betrokken regeringen krijgen een grote zeggenschap over de tolgelden en ke met rijverboden voor de nacht en het weekeinde het tunnelgebruik bevorderen. Zwitserland, dat met succes het vrachtverkeer op de weg weet te beperken, is hiervan een voorbeeld. De IBE wijst er verder op dat de tunnel een belangrijke schakel vormt in het Trans-Europese verkeersnet TEN. Dat laatste aspect vergroot ook het zicht op gelden van ‘Brussel’. De beheerder wil ook de Europese Commissie ertoe aanzetten het po mee te financieren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels