nieuws

Bouw kan aan de slag voor nieuwe terminal Maersk

bouwbreed Premium

De overeenstemming die is bereikt tussen de Deense rederij Maersk en het containeroverslagbedrijf ECT biedt kansen voor de bouwnijverheid. Hoewel de kans kleiner wordt dat Delta 2000-8 wordt afgebouwd, levert nieuwbouw voor Maersk veel werk op.

Zoals het plan er nu uitziet, krijgen de Denen in de noordwesthoek van de Maasvlakte een eigen terminal. De onderneming die de hypermoderne Maerskterminal met een capaciteit van 600.000 containers gaat exploiteren zal als ‘goedmakertje’ deels in handen komen van ECT.

De eerste berichten over deze nieuw te bouwen terminal reppen over een investering van minimaal f. 200 miljoen. ECT draagt een deel van de kosten, de rest komt uit de koker van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR). GHR heeft er de laatste weken alles aan gedaan om deze gigant voor de Rotterdamse haven te behouden.

Vooruitlopend op de bouw heeft het Havenbedrijf een kredietaanvraag van f. 175 miljoen voor de inrichting van de Noordwesthoek bij de gemeente gedeponeerd. Voor dit geld wordt de openbare basisinfrastructuur – de aanleg van wegen en spoorwegen – sterk verbeterd en krijgt de kustverdediging een facelift. De verdere aanleg van kademuren en havens vergt nog eens een extra impuls van f. 568 miljoen. GHR zegt dat de inrichting van de Noordwesthoek ruim 1100 mensjaren werk oplevert.

Delta 2000-8 later

De aannemerij kan deze klus goed gebruiken omdat naar alle waarschijnlijkheid de Amazonehaven – plan Delta 2000-8 – nu niet wordt afgebouwd. Voor de somma van tegen de f. 2 miljard moeten in het jaar 2000 acht hypermoderne terminals klaar zijn. Maersk zou op Delta 2000-8 een van de grootste klanten worden van ECT.

Vorige week meldde deze krant al dat door de discussie tussen ECT en Maersk Boskalis Oosterwijk het totaal uitbaggeren van deze haven niet zal worden afgemaakt. De kademuur wordt wel door HBW/NGT opgeleverd, maar zal over een behoorlijke lengte gewoon in het zand van de Maasvlakte staan. Boskalis Oosterwijk zegt eind dit jaar klaar te zijn met fase 2A. Het verder afmaken van de Amazonehaven zal pas na de eeuwwisseling ter hand worden genomen.

Reageer op dit artikel