nieuws

Bouw hotel voor gehandicapten

bouwbreed

Wethouder L.F. Berkhout van de gemeente Zaanstad heeft maandag een startdocument ontvangen, waarin de ‘initiatiefgroep het Hotel’ haar plannen uiteenzet om te komen tot de bouw van een hotel voor gehandicapten, dat ook zoveel mogelijk door gehandicapten wordt geexploiteerd.

Het is een initiatief van de Stichting Bijzondere Huisvesting te Zaandam, de stichting ODION te Koog aan de Zaan en de Dr. M.J. Prinsenstichting te Purmerend. Behalve een hotel dat een breed pakket van diensten kan aanbieden – tot medische verzorging toe – is het denkbaar dat aan het Hotel zaken worden toegevoegd, die een ander doel ke hebben, maar waarvoor vergelijkbare voorzieningen noodzakelijk zijn. Gedacht wordt aan aanleunwoningen voor mensen die van derden afhankelijk zijn, bedrijfsruimten en/of ateliers, reguliere woningen, bijzondere huisvestingsvormen.

De initiatiefnemers zouden graag een stuk grond in het centrum of aan de Zaan ter beschikking krijgen. Met poontwikkelaars zijn al onderhandelingen geopend om te zien of nieuwbouw noodzakelijk is of dat bepaalde panden voor dit doel ke worden herbouwd.

De Nationale Hogeschool voor toerisme en verkeer in Breda laat studenten onderzoeken hoe groot de accommodatie tenminste moet zijn om aan de vraag te ke voldoen.

Reageer op dit artikel