nieuws

Besluit over noodzaak nieuwe N360 uitgesteld

bouwbreed Premium

Er komt voorlopig geen besluit van de provincie Groningen over (de noodzaak van) de gehele of gedeeltelijke aanleg van een nieuwe verkeersweg tussen de steden Groningen en Delfzijl. Een beslissing is door Gedeputeerde Staten uitgesteld tot 1998.

De huidige weg (N360) is al jarenlang onderwerp van gesprek. Er is namelijk sprake van een groot aantal knelpunten, dat de verkeersonveiligheid voortdurend vergroot. Verwacht wordt dat de problemen door toenemende verkeersdruk nog groter zullen worden en dat de weg niet meer voldoende soelaas biedt.

Met name is dat het geval met het weggedeelte vanaf de Oostelijke Ringweg in Groningen tot en met Ruischerbrug-Garmerwolde. In 2004 zal het verkeersaanbod niet meer te verwerken zijn.

Een ambtelijke werkgroep van provincie en betrokken gemeenten heeft onderzoek gedaan naar de noodzaak om de N360 ingrijpend aan te passen of te vervangen door een nieuwe verbinding.

Dat laatste alternatief is in drie varianten bekeken. De meest uitgebreide is een geheel nieuwe weg tussen Groningen en Appingedam. Dat kost f. 50 miljoen. De tweede variant is een nieuwe weg naar Ten Boer (met bruggen over Damsterdiep, Slochterdiep en Eemskanaal). Dit vergt een investering van f. 45 miljoen. De derde variant is een nieuwe weg naar Ruischerbrug, die f. 40 miljoen kost.

Keuze

Voor de aanleg van een nieuwe weg is een MER/Trace-studie nodig. Op grond van de berekende milieu-effecten moet uit de varianten een keuze gemaakt worden. “Maar dan zijn we vijf tot tien jaar verder”, stelde gedeputeerde Fennema in een nieuwsbrief al eerder vast.

De kans bestaat dat het nog langer gaat duren. De ambtelijke werkgroep vindt dat nu nog niet gekozen kan worden voor een MER/Trace-studie, omdat ‘de verkeersafwikkeling rond de stad Groningen op termijn nog onduidelijk is’.

Als er een nieuwe weg moet komen, zal die onherroepelijk in een aantal gevallen een aansluiting moeten krijgen op de ringweg rond de stad. Derhalve heeft GS gemeend besluitvorming over de N360 uit te stellen. Mede omdat in 1998 andere zaken, die mede-bepalend zijn voor de MER/Trace-studie, bekend zijn: uitwerking van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 en de verkeersontwikkeling op de Groningse ringweg.

Reageer op dit artikel