nieuws

Belgie biedt aankomend architecten minder kansen

bouwbreed

De Vlaamse organisaties van architecten hebben kandidaatsstudenten voor de architectenopleiding laten weten dat ze beter een andere studierichting ke kiezen. In de afgelopen twee decennia is het aantal architecten in Belgie nagenoeg verdubbeld. Bovendien laat de aansluiting van de opleiding op de praktijk veel te wensen over. De kansen om het beroep echt te ke uitoefenen, worden kleiner. Een ander soort onderwijs is nodig om het onverminderd groot aantal afgestudeerden af te remmen.

Het aantal architecten in Belgie is sedert 1979 zo goed als verdubbeld; van 4971 ingeschrevenen bij de Orde van Architecten tot 9839 ingeschrevenen in 1996. Per jaar komen daar nog eens 500 afgestudeerden bij. Ter vergelijking: Het Architectenregister in Nederland vermeldt ruim 6700 architecten.

Daartegenover staat volgens de architectenorganisaties een constante daling van het bouwvolume die volgens de prognoses de komende jaren zal aanhouden, waardoor ook de kansen voor afgestudeerde architecten op de arbeidsmarkt afnemen.

Hervorming

Het Nationaal Architectenverbond (NAV) en de Bond van Vlaamse Architecten (BVA), die ongeveer de helft van de 5000 architecten in Vlaanderen vertegenwoordigen, willen de toeloop van nieuwe architecten niet afremmen met een streng toelatingsexamen of een numerus clausus.

Beide organisaties denken eerder aan betere informatie voor wie met een architectenstudie wil beginnen. Ook willen zij een grondige hervorming van de architectenopleiding, vooral aan de hogescholen, omdat deze niet voldoende op de praktijk is afgestemd. In het vervolg zou de titel van architect pas verkregen moeten ke worden na een studie van vijf jaar en een stageperiode van twee jaar, zo vinden de NAV en de BVA.

In Nederland duurt de opleiding momenteel vijf jaar. Een poging van onder andere het Architectenregister om daar een stage van twee jaar aan toe te voegen werd onlangs door minister De Boer afgewezen. Pas sinds een jaar hebben de bonden voor architecten en stedenbouwers, de BNA en BNS, een eigen opleiding in het leven geroepen om de kloof tussen onderwijs en praktijk te overbruggen.

Spoedcursus

De huidige Belgische architectenopleiding is niet genoeg op de praktijk gericht, zeker niet de opleiding aan de hogescholen. Op de universiteiten met een opleiding tot ‘burgelijk ingenieur’ is dat probleem minder groot. Volgens de architectenorganisaties leveren de hogescholen uitstekende ontwerpers af. Maar van een bestek opmaken, een kostprijs berekenen, prijzen vergelijken of een contract opstellen hebben deze afgestudeerden van de hogescholen geen kaas gegeten.

Over de regelgeving in de bouw of op het gebied van de ruimtelijke ordening steken ze evenmin iets op tijdens hun opleiding. En computertekenen moet geleerd worden tijdens een spoedcursus gedurende de vakantie.

Aanpassen eisen

De Vlaamse minister van onderwijs Van den Bossche heeft de hogescholen en de architectenorganisaties ruim anderhalf jaar geleden gevraagd rond de tafel te gaan zitten om de opleiding en de beroepseisen eens met elkaar te vergelijken en voorstellen voor een aanpassing van de architectenopleiding te doen.

Volgens de BVA en NAV heeft dat tot nu toe alleen ‘dovemansgesprekken’ opgeleverd. De architectenorganisaties willen het probleem van de steeds krappere arbeidsmarkt oplossen door een verbreding van de architectenopleiding tot andere terreinen, zodat afgestudeerden die niet als architect aan de slag komen, elders werk ke vinden in of buiten de bouwsector.

Reageer op dit artikel