nieuws

Architectuurinstituut krijgt f. 1 miljoen extra

bouwbreed Premium

Om in drie jaar tijd de achterstand in archivering weg te werken krijgt het Architectuurinstituut f. 1 miljoen extra van staatssecretaris Nuis van OC en W. Met dit geld ke tijdelijke medewerkers de omvangrijke archieven die het NAi heeft van bekende architecten – ontwerptekeningen zowel als maquettes – inventariseren en toegankelijk maken. Voorts hebben de vier betrokken ministeries (OC en W, VROM, LN en V en V en W) het beleidsplan van het NAi tot het jaar 2000 goedgekeurd. Daarmee is een jaarlijks subsidiebedrag van f. 7,1 miljoen gemoeid. Dat geld was al toegezegd bij de discussie vorig jaar in de Tweede Kamer over de Architectuurnota. Onder druk van de Kamer en het dreigement van het NAi dat het wegens geldgebrek de deuren zou moeten sluiten, is toen het oorspronkelijk lagere subsidiebedrag met f. 900.000 verhoogd.

Bij het beleidsplan hebben de betrokken ministeries kritiek op het bezoekersaantal en de kosten voor het NAi-tijdschrift Archis. Het aantal bezoekers stagneert, ondanks pogingen een breder publiek te bereiken. Een plan is nodig om de groei van 67.000 bezoekers nu tot 100.000 in 2000 waar te maken, aldus het ministerieel schrijven. Omgerekend naar het aantal abonnees krijgt Archis een hoog subsidiebedrag; de betrokken ministeries willen ook hiervan een plan van aanpak om de exploitatiebasis gezonder te maken.

Reageer op dit artikel