nieuws

Afvoerbuizen

bouwbreed

Bij Kiwa is het ontwerp van de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9209 ‘Eivormige buizen’ verschenen. Op de richtlijn kan schriftelijk kritiek bij Kiwa in Rijswijk worden ingediend tot 22 augustus 1997. In de BRL zijn alle relevante eisen opgenomen die worden gehanteerd bij het afgeven en het instandhouden van het betreffende Komo-certificaat. Inlichtingen: Kiwa, afdeling Betonbouw, telefoon 070-4144625, ir J.C. Wielenga.

Grond

Onder auspicien van het centraal college van Deskundigen Certificering GWW (CCG) heeft Kiwa de ontwerp nationale beoordelingsrichtlijn 9308 ‘Grond voor toepassing in werken’ opgesteld. Schriftelijke kritiek kan tot 13 augustus 1997 worden ingediend bij het CGG in Ede. De richtlijn is voor het verkrijgen van het Komo-attest-met-productcertificaat. De richtlijn is betrokken op de milieuhygienische beoordeling van grond die vrijkomt bij grondverzet, baggerwerken en bij be- en verwerkingsinstallaties van grond en baggerspecie. Inlichtingen: C.R.O.W, telefoon 0318-620410.

– Draineerbuizen

Bij Kiwa is het concept van BRL 1410 ‘Geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en eindbuizen van pe, pp en mengsels daarvan’ verschenen. Kritiek op deze richtlijn kan tot en met 27 augustus 1997 worden ingediend bij Kiwa, ing. F.A.M. van der Meeren (telefoon 070-4144612). De nieuwe BRL is ten opzichte van de bestaande versie op drie punten gewijzigd. De nominale buitenmiddellijnen 50, 100 en 125 mm zijn toegevoegd, Ook de eisen voor ringstijfheid en kruipratio zijn uitgebreid. Tenslotte is een beproeving op treksterkte opgenomen conform de eis voor pvc-moffen. De richtlijn is gratis te verkrijgen bij Kiwa in Rijswijk.

Reageer op dit artikel